.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2018-02-14

.

Välkommen till
Gustav II Adolf-sidan

Här kommer jag att i mån av tid och ork att lägga ut information om Gustav II Adolfs runda kopparmynt. Använd menyn till höger för att gå vidare.Hur är förteckningens referensnummerserie uppbyggd?

Referensnumren löper från 1 och uppåt. Ett enskilt nummer är således unikt för hela GIIA-serien.

Det förekommer att vissa mynt är snarlika, och då tillfogas a,b,c,d  osv till referensnumret.

Nummerserien lades fast år 2010 och sedan dess har många ytterligare GIIA-mynt upptäckts. För att undvika omnumrering har de nytillkomna mynten infogats som halvnummer eller kvartsnummer. Dessa halvnummer och kvartsnummer (som ser lite märkliga ut i tabellen) har således ingen ytterligare innebörd.

Har du synpunkter på vad jag skrivit vore jag tacksam för att få ta del av dessa.        Med vänlig hälsning

Lennart Castenhag

info@Sonesgarden.se


Dokumenthistorik GIIA-sidan

2018-02-14 Kompletterat med kortfattad bruksanvisning som kan nås via högermenyn
2017-11-13 Kompletterat introduktionssidans högermeny med referensnummer
2017-09-28 1 öre Säter 1629 är uppdaterad.
    #124 har ändrat namn till #124a.
    #124b har till kommit.
2017-09-27 1 öre Säter 1628 är uppdaterad med det märkliga myntet som har dubbla rikssköldar - #41½
2017-02-25 1 öre Säter 1630 är uppdaterad
2017-01-17 Språklig översyn 1 öre Säter
2016-10-21 Fyra nya varianter/undervarianter har upptäckts för Säter 1629
2016-04-28 Ett försök att visa en fullständig översikt av kreutzermynt.
2016-03-30 Kompletterat huvudmenyn med menypunkten "Kreutzermynten - några av dem".
Ambitionen är låg från min sida för dessa mynt eftersom de aldrig var avsedda
för cirkulation i Sverige.
2014-09-28 Kompletterat med en nyupptäckt rikssköld: IV-a.
Kompletterat med en UNIK ettöring Säter 1628 som har rikssköld IV-a.
Mynttypen har fått beteckningen #45½
2014-09-26 Kompletterat med två UNIKA mynt:
  Arboga 1627, GVSTAVS istället för GVSTAVUS - #236½
  Arboga 1628, Örnen med ÅTTA vingpennor - #249½
2014-02-28 En tidigare okänd ettöring 1630 har upptäckts - nr 153½.
Myntet har den mycket ovanliga frånsideskronan 17½. Tidigare var
bara ett fåtal mynt känt med denna krona. Nu finns ytterligare ett,
men med en annorlunda omskrift.
Vanligen brukar jag inte annonsera varje uppdatering här på översikts-
sidan, men den här nyheten var något alldeles extra.
2013-10-08 Lagt in artikeln "Frånsideskronan som var en tulipanaros"
2013-10-07 Lagt in artikeln "Felstavad och korrigerad omskrift"
2013-04-19 Varianttabeller för halvöre och fyrk från Arboga inlagda.
2013-04-09 Varianttabeller för halvöre och fyrk från Nyköping inlagda.
2013-04-11 Lagt in artikeln "Den märkliga varianten #22"
2013-03-26 Produktionssiffror för GIIA runda kopparmynt inlagda.
2013-03-23 Varianttabeller för halvöre och fyrk från Säter inlagda.
2013-01-28 Varianttabellen Arboga 1628 inlagd.
2013-01-25 Varianttabellen Arboga 1627 inlagd.
2012-11-22 Kortfattad artikel om GIIA kopparklippingar inlagd.
2012-11-17 Varianttabellen Nyköping 1629 inlagd.
2012-11-16 Varianttabellen Nyköping 1628 inlagd.
2012-11-09 Varianttabellen Nyköping 1627 inlagd.
2012-09-12 Varianttabellen Säter 1627 har fått ett modernare utseende.
Inget ändrat i sak.
2012-04-04 Varianttabellen Säter 1631 är nu i publicerbart skick.
2012-04-03 Ett embryo till varianttabell Säter 1631 har lagts in.
2012-03-16 Varianttabell Säter 1630 färdig.
2012-03-12 Embryo till varianttabell Säter 1630 har lagts in.
2012-03-05 Varianttabell Säter 1629 färdig.
2012-02-03 Embryo till varianttabell Säter 1629 har lagts in.
2011-11-05 Varianttabellen Säter 1628 helt ny struktur och nya variantnummer.
För att se korsreferenslista   << klicka här >>
2011-11-04 Källinformationen till frånsidans kronor går nu att se.
2011-10-07 Högermenyn kompletterats med:
- tillverkningsteknik
- hur man kan bli lurad av slitna valsar
2011-07-22 Kungakrona 6d har tillkommit
2011-06-20 Frånsidans kronor 16 o 18 något korrigerade
Frånsidans kronor 18a, 19 o 20 har tillkommit
2011-06-06 Varianter Säter 1628 har tillkommit
2011-05-05 Varianter Säter 1627 har tillkommit
2011-03-16 Dalavapnets pilfjädrar har tillkommit
2011-02-04 Utsmyckningen kl 12 på frånsidan har tillkommit
Typsnittets varianter har tillkommit
2011-01-20 Några GIIA-medaljer presenteras
2010-12-19 Myntmästarmärkena presenteras
2010-03-27       GIIA-sidan startar som ett trevande försök