.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2015-08-07

. GIIA-sidan

<< åter till GIIA-sidan >>

Produktionen av runda
    kopparmynt 1627 - 1631,
            Gustav II Adolf

Under åren 1627 - 1631 producerades för Gustav II Adolf lite drygt 109 miljoner runda kopparmynt till ett sammanlagt värde av 3 miljoner daler och med en sammanlagd vikt av närmare 2800 ton. Endast en bråkdel av alla dessa mynt är bevarade till våra dagar. Det mesta har smälts ned.

Produktionssiffrorna för GIIA runda kopparmynt 1628 - 1632 finns att tillgå i t ex Bertel Tingströms bok Avesta Myntmuseum, sid 83. Produktionssiffrorna för år 1627 finns redovisade av Bengt Hemmingsson i Svensk Numatisk Tidskrift nr 2 1996, sid 31. Produktionsvolymerna är i bägge fallen uttryckta i daler. Hur produktionen har fördelat sig på myntvalörer har jag försökt att gissa mig till.

Det vi vet är att produktionen av runda kopparmynt hade sin topp 1628, sedan sjönk produktionen undan för undan. Det totala värdet av Gustav II Adolfs runda kopparmynt blev närmare 97 milj öre.


Tabell 1. Produktionen uttryckt i antal mynt fördelade på år, myntort och valör.Hur jag kommit fram till mitt resultat

I arkiven uttrycks produktionen i daler (1 daler = 32 öre). Utmyntningsgrunden var 150 daler per skeppund och ett skeppund motsvarade 136 kg.


Tabell 2. Produktionen uttryckt i daler per myntort och år.                             Motsvarande vikt.

Produktionssiffrorna enligt tabell 2 har fördelats genom gissning på valörer per år vilket leder till resultatet i tabel 1.Sonesgården den 7 augusti 2015

Lennart Castenhag

<< åter till GIIA-sidan >>

Dokumenthistorik

2015-08-07 Anpassat 1627 års produktionsvolymer till SNT nr 2 1996, sid 31.
2015-06-23 En justering av 1627 års produktionsvolymer har gjorts.
De tidigare siffrorna för 1627 var lite väl snålt tilltagna.
2013-03-26 Ett embryo har skapats