.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2013-04-09

. GIIA-sidan

<< åter till GIIA-sidan >>

Säteröret 1628
    den märkliga varianten nr 22

Säteröret 1828 förekommer i en märklig variant, # 22. Samtliga mynt som jag har haft möjlighet att studera av denna variant verkar ha ett illa graverat årtal. Det ser ut som om årtalet har blivit ändrat från 1627 till 1628.

       

       Mynt A-C i ovanstående bildserie har fått årtalet ändrat genom ompunsning, men på mynt D har en extra etta klämts in efter de två ursprungliga. Den extra ettan kom därvid för nära prydnaden kl 12 så att valsen gick sönder, dvs en klump uppstod som täcker sista ettan och prydnaden.

Hur såg valsen ut innan det ändrades från 1627 till 1628?  Jo, det var antagligen ett sätermynt 1627 variant 9d.


Säteröre 1627 variant #9d.
Det är sannolikt frånsidesvalsen till detta mynt
som kommit till använding för myntet 1628 variant #22.

Se hur tätt siffrorna sitter i årtalet. Att ändra detta mynts årtal till 1628 är inte så lätt. Det kräver att ett nytt årtal punsas in över det gamla.

På mynt D har gravören varit optimistisk. Han har försökt klämma in en extra etta efter de två ursprungliga. Att resultatet inte blev så lyckat går ju att förstå. Det ser ju vid en hastig blick ut som om årtalet inte ändrats alls.

När jag köpte myntet på en auktion ansågs det vara ett säteröre 1627. Myntet hade dessutom gällt för Säter 1627 under en tidigare försäljning.


Svagt kan man ana den tredje ettan under valsklumpen.

Observera att det bara är frånsidesvalsen som har ändrats. Åtsidesvalsen på 1628 års säteröre variant 22 har en rikssköld som inte fanns i Säter 1627. Det är således inte ett komplett valspar från 1627 som har kommit till återanvändning. Kanske hade man en frånsidesvals 1627 som var någorlunda fräsch och det var ju dyrt att framställa dessa valsar. Det låg nog nära till hands att försöka återanvända dem om det var möjligt.


Mynt D, bägge sidor (Säter 1628 variant #22).

Rikssköld II-1 fanns inte i Säter 1627 däremot gjordes några få Nylöpingsmynt 1627 med den åtsida som visas här. Sådana nyköpingsmynt är mycket sällsynta.Sonesgården den 9 april 2013

Lennart Castenhag

<< åter till GIIA-sidan >>

Dokumenthistorik

2013-04-09 En första version