.

Gamla mynt

Uppdaterad 2014-11-28

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Karl X:s kopparmynt

Den 6 juni 1654 abdikerade Kristina som Sveriges regent och hon efterträddes samtidigt av kusinen Karl X Gustav. Härvid inleddes den karolinska eran i Sverige.Att få ihop en komplett samling av Karl X:s kopparmynt borde väl vara den enklaste sak i världen. Under Karl X:s regering präglades endst fyrkar och för dessa fanns bara två typer. Dessutom var Karls regeringstid tämligen kort - mindre än sex år.

Problemet är att kungens första regeringsår var väldigt kort - bara ett halvår - så upplagan för 1654 års fyrkar blev starkt begränsad. Dessa mynt är därför ytterst sällsynta. Jag har inte lyckats få tag i ett sådant.

Nedan visas Karl X Gustavs fyrkar. År 1657 bytte man typsnitt för sjuan i årtalet. Fyrkar med vart och ett av dessa bägge typsnitt visas nedan, och de är lika vanliga.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

År Typ  Frånsida   Åtsida 
 mynt-id 
 
 1654  1 -
 1655  1 1522
 1656  1 1245
1657 1 1972
1 1188
1658 1 1955
2 1951
1659 1 2047
1660 1 1294Sonesgården den 28 november 2014

Lennart Castenhag
Dokumenthistorik
2014-11-28 Kompletterat med foto av mynt från 1654, Gustavianum.
Kompletterat med en ytterligare fyrk 1657 så att bägge
typsnitten för sjuan visas.
2014-08-31 En första utgåva.