England

Sceatta

Sceatta (uttalas 'she-att-er') var ett mynt som präglades i det anglosachsiska England, Friesland (Utrecht) och på Jylland samt i västra delen av Frankerriket under 600- och 700-talen. Pippin den lilles myntreform år 755 resulterade i en gradvis övergång till silvermynt i både Frankerriket och England.

Nedan visas en "monster-sceatta" från England. Att myntet kallas så beror på att den har bilden av ett monster på frånsidan. I Brittish Museum finns mer än hundra typer av engelska sceattas. Sceatta är fornengelska och betyder välstånd, pengar, mynt.


Litteraturtips
Tony Abramson, An Illustrated Guide: Ango-Saxon Coins and Icons, 2006.


Monster-sceatta, 710-750, England
Storlek 12,1 x 13,1 mm. Vikt 0,950 g.   (id 2665)

Ett billonmynt, dvs ett låghaltigt silvermynt

Åts: Wodan/Wotan (Odin) en face.     Frs: Ett monster som skjuter rygg

Myntet brukar populärt benämnas "Wodan-Monster-Sceatta"

Till hjälp för dateringen av myntet har följande använts:  www.coinlinks.co.uk/Sceats.html
Sceatta, 700-710, Essex eller East Anglia
Storlek 10,9 x 11,1 mm. Vikt 1,225 g.   (id 2681)

Ref: Serie B II type 27b Abramson 16/60

Åts: Ett huvud vänt åt höger,
med diadem.
    Frs: En duva som flyger åt höger.
Ringar under och över ett kors.
Ett kors ovanför duvan.

Penny

Ethelred II föddes 968 och var kung i England från 978 till sin död 1016. Han kallades "den villrådige" eftersom han var frikostig med att betala danagäld, dvs en slags skatt till norska och danska vikingar för att undgå plundring.

Porträttet härintill anses finnas återgivet i de Anglosaxiska Abingdon-krönikorna vilka under sin samtid fortlöpande uppdaterades för att skildra Englands historia. Detta arbete pågick fram till år 1154.

Ethelreds silverpennies gav inspiration åt den svenska silvermyntningen som startade i Sigtuna 995.

Henrik II var Englands kung under åren 1154 - 1189. Under hans tid slogs penny av typen "Short Cross". Dessa mynt gav inspiration åt Knut Erikssons myntning som startat i Lödöse under 1180-talet, men dessa mynt inledde sannolikt inte myntningen i Lödöse.

                                       
Ethelred II "den villrådige"


Henrik II, porträttet är från 1200-talet.Penny, 978-1016, Ethelred II, London
Diameter 20 mm. Vikt 1,580 g.   (id 2216)

Åts.omskr.: +AEDELRED REX ANGLO
Ethelred, Englands kung
    Frs.omskr: +LEOFPINE M O LVND
Leofpine, myntmästare i London
 
Åts.bild: Kungen barhuvad.
Vänd åt vänster.
    Åts.bild: "Long Cross"
Penny, 1003-1009, Ethelred II, Oxford
Diameter 19 mm. Vikt 1,125 g.   (id 2210)

Åts.omskr.: +AEDELRED REX ANGL
Ethelred, Englands kung
    Frs.omskr: +DIRGPINE M O OXFO
Dirgpine myntmästare i Oxford
 
Åts.bild: Kungen med hjälp.
Vänd åt vänster.
    Åts.bild: "Long Cross"Penny, ca 1029-1035, Cnut, Lincoln
Storlek 18,3 x 18,2 mm. Vikt 1,085 g.   (id 2641)   Ref: BMI XVI, Spink 1159

Åts.omskr.: + CNV T REX
kung Cnut
    Frs.omskr: + P.VLBERN ON LIN
Wulbern vid Lincoln
 
Åts.bild: Kungen barhuvad med diadem.
Vänd åt vänster.
I höger hand håller han en spira
    Åts.bild: "Short Cross"

Cnut (Canute) den store föddes ca 990. Han var kung av Danmark, England, Norge och delar av Sverige. Han anses ha varit en duglig anglosaxisk kung trots att var född i Danmark.

Vid Cnut den stores död år 1035 efterträddes han som kung av Danmark och England av sin son Hardeknut (som fick makten över landet norr om Themsen och först två år senare fick makten över hela England). I Norge efterträddes han av den stupade Olav den heliges son Magnus, som tog makten och avsatte Knuts ställföreträdare ladejarlen Sven Knutsson.

Källa: Wikipedia
Penny, 1180-89, Henrik II, London
Diameter 19,5 mm. Vikt 1,410 g.   (id 2224)
Referens: Spink 2013: 1345, class c (Coins of england and the United Kingdom); North 964.

Åts.omskr.: hENRICVS REX
Kung Henrik
    Frs.omskr: +RAVL ON LVNDE
Raul, myntmästare i London
 
Åts.bild: Kungen barhuvad, en face.     Åts.bild: "Short Cross"

Henrik II:s silverpennies användes också i Sverige.


              HENRICVS REX                             +RAVL ON LVNDE
      På åtsidan en bild av kungen.
    I höger hand håller han en spira.


Henrik II:s pennies gav inspiration åt Knut Erikssons myntning
som startat i Lödöse under 1180-talet, men det var sannolikt inte
med dessa engelskinspirerade mynt som Lödösemyntningen startade.
På Henriks mynt är motivet ett krönt huvud och kungen håller en
spira i handen. På Knuts mynt är motivet likartat, men där finns ett
svärd mellan yttre och inre ringen. Knut Erikssons mynt är dessutom av
typen brakteat. Tekniken att slå sådana hämtade man från Tyskland.
Ref: Svenska mynt under vikingatid och medeltid (sid 60), Lars O Lagerqvist, 1970.
        Festskrift till Brita Malmers 60-årsdag (sid 192), Kenneth Jonsson, 1985.
- - - - - - -

Henrik II (1133-1189) var kung av England från 1154 till sin död 1189. Han var av ätten Plantagenet (hans far var Geoffrey av Anjou, Plantagenet). Henrik II:s gemål var Eleonora av Akvitanien, och med henne fick han
bland annat sönerna Henrik (1155-83) och Rikard (1157-99).

Under Henrik II:s regering sträckte sig det engelska riket från den skottska gränsen i norr nästan till Medelhavet i söder. Han anses vara en av de mer betydande engelska regenterna under medeltiden.

Henrik II efterträddes av sonen Rikard som
har gått till historien som Rikard Lejonhjärta.

Penny, 1200-talets mitt, Henrik III, London
Diameter 13 mm. Vikt 1,390 g.   (id 2125)   Variant Spinks 1368.
Silverhalt 925/1000 (sterlingsilver). Myntort London 1251-1272.

Åts.omskr.: HENRICVS REX III
Kung Henrik III
    Frs.omskr: NICOLE ON LVND
Nikolas myntmästare i London
 
Åts.bild: Kungen barhuvad, en face
med spira i höger hand.
    Åts.bild: "Long Cross"

Henrik III:s silverpennies användes också i Sverige.


              HENRICVS REX III                               NICOLE ON LVND
      På åtsidan en bild av kungen.             Frånsidans ON är ligerade (sammanskrivna).
    I höger hand håller han en spira.

Henrik III (1207-1272) var kung av England från 1216 till sin död 1272. Landet styrdes av förmyndare fram till 1227.

Penny, 1200-talets mitt, Henrik III, Canterbury
Diameter 13 mm. Vikt 1,245 g.   (id 2204)   Variant Spinks 2013:cl.V.
Silverhalt 925/1000 (sterlingsilver). Myntort Canterbury 1250-1272.

Åts.omskr.: HENRICVS REX III
Kung Henrik III
    Frs.omskr: ION ON CANTER
John myntmästare i Canterbury
 
Åts.bild: Kungen med krona, en face
med spira i höger hand.
    Åts.bild: "Long Cross"

Henrik III:s silverpennies användes också i Sverige.


              HENRICVS REX III                               ION ON CANTER
NR är ligerade (sammanskrivna).           AN och ER är ligerade (sammanskrivna).
  På åtsidan en bild av kungen.
I höger hand håller han en spira.

Henrik III (1207-1272) var kung av England från 1216 till sin död 1272. Landet styrdes av förmyndare fram till 1227.

Penny, 1282-89, Edward I, London
Diameter 19,3 mm. Vikt 1,365 g. &nbap; (id 2442)   Ref.: Spinks typ 4a 1394   (id 2442)
Silverhalt 925/1000 (sterlingsilver). Myntort London.

Åts.omskr.: EDW R' ANGL DNS HYB
EDW[ardus] R[ex] Angl[ie] D[omi]N[u]S HYB[ernie]
Edward kung av England hertig av Irland
    Frs.omskr: CIVI TAS LON DON
Staden London
 
Åts.bild: Kungen med krona, en face.     Åts.bild: "Long Cross"Edward I var Englands kung under åren 1272 - 1307.

Penny, 1344-51, Edward III, Canterbury
Diameter 15,8 x 17,5 mm. Vikt 1,125 g.   (id 2512)

Åts.omskr.: EDWA R ANGL DNS HYB
EDWA[rdus] R[ex] Angl[ie] D[omi]N[u]S HYB[ernie]
Edward kung av England [och] hertig av Irland
    Frs.omskr: CIVI TAS CAN TOR
Staden Canterbury
 
Åts.bild: Kungen med krona, en face.     Åts.bild: "Long Cross"


Edward III var Englands kung under åren 1327 - 1377.

Myntet är således slaget ganska sent under regeringsperioden,
men inte alldeles i slutet.
Hibernia var det klassiska latinska namnet på Irland.
Namnet har sitt ursprung hos den romerske historikern
Tacitus som använder namnet i sin bok Agricola.
Romarna använde även det mer vidsträckta begreppet
Scotia, och syftade då på det område som
de ansåg beboddes av skottar.

Av nedanstående släktdiagram framgår hur nära sammanlänkade
de engelska och franska kungahusen var vid den här tiden.

Klicka i diagrammet för större bild
Dokumenthistorik

2015-11-13   Kompletterat med Sceatta, id 2665
2015-09-06   Kompletterat med penny Cnut, id 2641
2015-03-10   Kompletterat med penny Edward III, 1344-1351 (id 2512)
2014-11-11   Kompletterat med penny Edward I, 1282-1289 (id 2442)
2013-12-02   En första version