.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Ny artikel - 23 nov

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2009-12-09

.

Där tradition
och nytänkande möts

Formuleringen till rubriken hittade jag för en tid sedan i en turistbroschyr för Dalarna, men devisen fick en helt ny innebörd för mig häromdagen när jag läste en lärobok i matematik från 1830. Läroboken beskriver med praktiska exempel hur man inom olika yrkeskategorier kan underlätta för sig med lite matematikkunskaper.


Det som gör boken intressant är att vid den här tiden hade vi en ganska krånglig mynträkning i Sverige. Att beräkna längd, yta, vikt och volym var inte heller enkelt. Dessutom var inte decimalsystemet infört ännu.

Det som gör boken särskilt intressant är att den avslutas med en tabell för ”Wäxel-Räkning”. Här får man hjälp att omvandla Daler och Öre till Riksdaler Banco, Skilling och Runstycken - men Daler och Öre skrotades som begrepp år 1777 för att ersättas av den nya mynträkningen! Femtiotre år efter Gustav III:s nådiga kungörelse trycks det således fortfarande tabeller för omvandling från den gamla till den nya mynträkningen. Det tycks inte vara lätt att ta sig upp ur gamla hjulspår - åtminstone inte när det gäller pengar.

Detta är ett lysande exempel på vad som kan hända då tradition och nytänkande möts – traditionen är intet alltid så lätt att rå på.                 

                      Tabellen publicerads i Aritmetica Tironica av Roloff Andersson år 1830.
Sonesgården den 9 december 2009

Lennart CastenhagFotnot:   År 1855 drabbades svenskarna av en ny förändring - decimalsystemet. Det kom nu att gå 100 öre på en krona , 100 fot på en rev och 100 centner på en nyläst. Åter blev det dags att trycka upp tabeller till hjälp för människorna i vardagen för omvandlingar mellan gammalt och nytt.