.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2012-08-23

.

Med två daler på fickanBegreppet Daler introducerades i Sverige av Gustav Vasa. Dalern var ett stort silvermynt avsett för de internationella affärerna. Idén hade Gustav fått från Böhmen där man slog stora silvermynt ”Thaler” (Taler) att användas i affärer med europeiska grannar. Senare utgåvor av detta stora svenska silvermynt kom att kallas riksdaler. Begreppet dollar härstammar också från det tyska Taler.

På 1600-talet var Sverige den största kopparproducenten i Europa. Axel Oxenstierna fick den briljanta iden att göra stora plåtar av koppar som både fungerade som mynt inom riket och som export för koppar – lasten behövde ju inte vägas – det var bara att räkna antalet plåtar som garanterat höll rätt vikt. Dessa kopparplåtar gjordes i olika storlekar för ett givet antal ”daler silvermynt”, dvs plåtens skrotvärde motsvarade den påstämplade valören.

Trots att 40.000 ton plåtmynt producerades under åren 1644 – 1776 finns det idag bara ett fåtal kvar av dem. Antingen har de exporterats som metallskrot eller smälts ned för att göras om till mindre runda mynt. Visserligen var plåtarna giltiga betalningsmedel inom landet, men otympligheten gjorde att de endast i undantagsfall användes som mynt. Denna omständighet bidrog nog till att de är så sällsynta idag. Alternativen var sedlar, mynt av silver eller runda kopparmynt i valörerna öre SM eller öre KM. SM betyder silvermynt och KM betyder kopparmynt. Värderelationen mellan SM och KM var 3:1.

En daler är lika med fyra mark och en mark är lika med 8 åtta öre. Observera att daler och riksdaler inte alls var samma sak vid tiden för plåtmynten. Riksdalern hade högre värde än dalern. Plåtmyntet 2 daler SM motsvarade sålunda 64 rundmynt i koppar av valören 1 öre SM eller 32 rundmynt i koppar av valören 2 öre SM. Mängden runda kopparmynt vägde tillsammans endast 0,9 kg eftersom de var ”skiljemynt”, dvs skrotvärdet av kopparen motsvarade inte den åsatta valören.

Bilden högst upp på sidan visar en exakt kopia av ett plåtmynt ”2 daler silvermynt” från 1742. Myntet väger 1,5 kg och är c:a 17 cm brett. Rubriken för artikeln: ”med två daler på fickan” kan man fundera över om det är plåtmynt som avses. Det gäller i så fall att ha extra stora byxfickor.


Sonesgården den 23 augusti 2012

Lennart Castenhag