Galleri 2013-05-06     Besöket i Kleva-gruvan


Utanför berget är det en varm vårdag, men inne i berget är det full vinter.Den frusna sjön
På sina håll är gruvan riktigt väl upplyst.
En livboj utplacerad strategiskt.
Vissa gångar har full ståhöjd, men utan hjälm går det inte att vistas här.
Trätrappor har ersatt de gamla gruvstegarna för turisternas bekvämlighet.
Vissa gångar har skapats genom tillmakning - släta fina väggar.
Under ljusets färd ner genom schaktet tycks det som om endast det blå våglängdsområdet överlever.