.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2014-10-09

.

Hösten har kommit

Ruggiga regniga dagar får man hålla sig inomhus och glädja sig åt miniatyrkonst.


Kristinamedalj i synnerligen gott skick. Gravör: Giovanni Hamerani, verksam 1669-1705.
Diameter 35,6 mm och en vikt av 21,88 gram.
Kvalité 01 (mycket hög konserveringsgrad).

Medaljen är av brons och den är graverad med anledning av drottningens "självförsakelse i andligt och världsligt avseende". Det som här åsyftas är att Kristina konverterade till katolicismen vilket står att läsa i Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, av Bror Emil Hildebrand, 1874 . Medaljen fick nr 110 i hans förteckning.

Det kluriga med medaljer är att originalstamparna ibland återanvänds för att skapa nyutgåvor. Se medaljen nedan av Chéron. Sådana nyutgåvor är inte förfalskningar, men samlare föredrar exemplar från den ursprungliga utgåvan - särskilt om de är i gott skick. Det finns således anledning att vara misstänksam om man står inför inköp av ett exemplar i toppskick. Är det ursprungsutgåvan eller är det en nyutgåva? Vid en första anblick av medaljen ovan ställer man sig just den frågan, men av medaljens patina framgår att den är drygt 300 år gammal. Jämför patinan på medaljen nedan av Chéron.

Vilket år präglades medaljen? Svaret på den frågan får man inte av Hildebrands bok. Däremot vet vi att Hamerani var verksam under åren 1669 - 1705. Kristina dog 1689. Om vi utgår från att medaljen tillkom under drottningens levnad blir dateringen 1669 - 1689.

Är medaljen porträttlik? Nja, det är inte så lätt att se eftersom det är en profilbild? Den allmänt spridda bilden av Kristina är det samtida porträttet av Sébastian Bourdon från omkring 1653. Kristina var då 27 år.

Om våra antaganden stämmer att medaljen tillkom under åren 1669-1689 var Kristina i 50-årsåldern eller strax därunder då medaljen präglades.

           
Samtida porträtt (beskuret) av S Bourdon, 1653.

Se nedanstående medalj som graverats av Charles Jean Francois Chéron (1635-1698) under andra halvan av 1600-talet. Den skulle kunna vara samtida med medaljen av Hamerani men det är inte uppenbart att det är samma person som avporträtterats. Chéronmedaljen, som har fått nr 101 i Hildebrands förteckning, ska erinra om Kristinas förträffliga karaktär.

På frånsidan visas en sol och där finns en omskrift med lydelsen "NEC FALSO NEC ALIENO" vilket kan översättas Med varken falskt eller lånat sken. Det finns en viss cynism i detta uttalande riktat mot solkungen Ludvig XIV (1638-1715) vars ljus, hon ansåg, inte lyser oförfalskat.


Kristinamedalj i nyutgåva. Gravör: F Chéron, någon gång under åren 1653-1689.
Diameter 42,1 mm och en vikt av 36,0 gram.
Att detta är en nyprägling framgår av att texten "Bronze" har
instämplats på randen. Så gjorde man inte i slutet av 1600-talet.
För övrigt saknar medaljen patina,
men den har mycket hög kvalitet (nära 0).Sonesgården den 9 oktober 2014

Lennart Castenhag

Tillagt den 22 oktober 2014
Om man läser Hildebrands bok lite noggrannare finner man att kristinamedaljen av Hamerani är från 1675. Kristina skulle i så fall ha varit 49 år då medaljen slogs.Dokumenthistorik

2014-10-22   Kompletterat med årtal för kristinamedaljen av Hamerani.

2014-10-21   Rättat ett beklagligt fel. Den övre av de två kristinamedaljerna har nr 110 i
                      Hildebrands förteckning och inget annat.