.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2014-10-23

.

Svenska
      kopparklippingar

År 1626 hade man helt och hållet övergått till valsverksprägling av mynt i Nyköping. Mynten blev därmed av högre kvalitet än tidigare. Bland annat blev myntbilden rak till skillnad från de hammarpräglade mynten som kunde ha en tämligen vriden bild.

För att lysa upp höstmörkret visas här ett vackert exemplar av en ettöring präglad i valsverk i Nyköping 1626. Myntets vikt är 22,75 gram.


Trots det förbättrade resultatet var man inte nöjd med dessa klippingar. De varierade för mycket i vikt eftersom precisionen inte var tillräckligt hög när kopparbandet klipptes för att särskilja mynten.

Året efter, dvs 1627, övergick man därför till valsverksprägling av rundmynt i Nyköping. I både Säter och Arboga pågick produktionen av klippingar ännu ett tag under 1627, men under året så övergick man till rundmynt även i dessa myntverkstäder.

I Nyköping låg man således något före i produktionen av kopparmynt. Det var till och med så att de första präglingsvalsarna för Säters rundmynt gjordes i Nyköping. Bevis för detta upptäcktes förra året då ett sätermynt dök upp som präglats med en vals där gravören av misstag råkade göra en nyköpingsvals avsedd för Säter. Misstaget rättades till, men spåren av misstaget gick inte att utplåna helt.  Se här >>

Vill du läsa mer om kopparklippingar? Se Antikörens förnämliga myntauktionskatalog nr 16 från mars 1995 som utförligt reder ut begreppen. Den kan möjligen fortfarande beställas av Ulf Ottosson på  uon@live.se


Sonesgården den 23 oktober 2014

Lennart Castenhag