.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2017-01-02

.

God fortsättning på 2017

Det har varit ett stilla helgfirande i Dalarna, till viss del beroende på att en influensa spridit sig över länet. På Sonesgården blev det därför varken champagne eller raketer. Istället blev det myntstudier – en betydligt lugnare sysselsättning.

Under åren 1627 – 1631 lät Gustav II Adolf producera runda kopparmynt i valörerna 1 öre, ½ öre och ¼ öre. Kungens namn i latiniserad form skrevs till en början GVSTAVUS ADOLPH, vilket ska utläsas Gustavus Adolph, dvs Gustav Adolf. Under senare delen av år 1628 förkortades kungens namn till GVST ADOLP, dvs Gust Adolf, och den namnformen användes vanligen fram till slutet av 1631.

Under år 1628 råkade gravören stava fel. Det blev GVT ADOLP, dvs Gut Adolp (bra Adolf). Ett enda mynt med denna felstavning är känt per dags dato.Öre 1628, Gustav II Adolf, myntort Säter 
40,5 mm   27,385 g   Ref: Sonesgården 43½

Åtsidans omskrift:   GVT ADOLP D G SVEC GOT VAN REX M P F
GV[s]T[avus] ADOLP D[ei] G[ratia] SVEC[orum] VAN[dalorum] REX
M[agnus] P[rinceps] F[inlandiae]
Gustav Adolf med Guds nåde, svears, göters, och venders konung, storfurste av Finland

Frånsidans omskrift:   MONETA NOVA CVPREA ( ) DALARENS M DC XXVII
Nytt kopparmynt från Dalarna 1628Huruvida kungen reagerade på sitt förvanskade namn är inte känt, kanske uppmärksammades det inte. På ett annat mynt glömde man bort F i MPF, vilket ger den felaktiga tolkningen att kungen inte var storfurste i Finland (ref Sonesgården 45).

Idag kan vi glädjas åt dessa fadäser − ju mer spektakulära desto mer uppskattade av samlare.


Sonesgården den 2 januari 2017

Lennart Castenhag