Örkällan   den 8 april 2017

Under den knotiga Morlingtallen har en "gapkoja" ställts upp till bybornas trevnad.
Bakom tallen flyter Dalälven.