.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2022-10-31

.

Riddarhuset i medaljkonsten

Axel Oxenstierna köpte ett stycke tomtmark vid Stockholms ström, och han skänkte tomten den till svenska adeln för att de där skulle uppföra ett palats. Byggprojektet råkade nästan genast ut för ett allvarligt bakslag. Därefter avlöste svårigheterna varandra under lång tid.


Medalj till minne av Riddarhusets uppförande 1641-1675.
Gravör Alfred Ohlson 1925 med anledning av Riddarhusets 250-årsjubileum.
Diameter 45 mm, vikt 37,48 g. Foto förf.

Som arkitekt till det nya palatset anlitades Simon de la Vallée år 1641, men han avled en vecka efter det att byggarbetet hade kommit igång. Orsaken till dödsfallet var en tragisk händelse på Stortorget där en dispyt uppstod mellan Vallée och den unge hetlevrade friherren Erik Carlsson Oxenstierna som satt till häst. Dispyten urartade till gräl och Vallée blev bryskt omkullknuffad samt slagen i huvudet med en pistolkolv. Den blodige Vallée bars hem till sin bostad på Norrmalm men hans liv gick inte att rädda.

Erik Carlsson Oxenstierna anses ha varit en känd bråkmakare, men under rättegången lyckades mäktiga släktingar lindra straffet så att domslutet blev skadestånd till Vallées änka. I straffet ingick också att ge medel till Danvikens hospital och bygget av S:t Jakobs kyrka.

Erik Carlsson Oxenstierna var kusinbarn till Axel Oxenstierna, men rikskanslern hade föga till övers för den unge hetsporren. Det finns uppgifter om att Axel Oxenstierna bekostade utbildningen för Vallées barn. Ett av dessa barn, Jean, valde att bli arkitekt som sin far och han återkommer senare i den här berättelsen.

Vallées död resulterade i att riddarhusprojektet avstannade. Tid och möda lades på att söka efter en lämplig arkitekt som kunde ta vid och leda arbetet. Valet föll på den tyske arkitekten och bildhuggaren Heinrich Wilhelm. Han infann sig i Stockholm år 1646 tillsammans med ett antal gesäller från Hambrurg. Två år senare var det åter liv och rörelse på byggarbetsplatsen, men Heinrich Wilhelm avled 1652 av orsaker som är höljda i dunkel, kanske av ålder och sjukdom.

Genast började man söka efter en ny arkitekt som kunde leda riddarhusbygget. Denna gång föll valet på den nederländske arkitekten Justus Vingboons. Det var också han som satte sin prägel på palatsets fasad. Det skulle dock visa sig att Vingboons ersättningsanspråk var alltför högt ställda vilket ledde till att adelsmännen skickade iväg honom år 1656.

Arkitekten Jean de la Vallée (son till Simon de la Vallée) utsågs nu till ansvarig för projektet. Palatset stod färdigt år 1675, men paviljonerna mot sjösidan tillkom 200 år senare.


Rikskanslern Axel Oxenstierna (1583-1654)

Efter Gustav II Adolfs död den 6 november 1632 drogs riktlinjerna upp för hur Sverige skulle styras genom den regeringsform som Axel Oxenstierna utarbetade. Han ledde också Christina förmyndarregering fram tills hon blev myndig år 1644.


Bildhuggaren och medaljgravören Alfred Ohlson (1868-1940)

Alfred Ohlson fick vid fjorton års ålder komma i lära hos en träbildhuggare. I övrigt kan man påstå att Alfred Ohlson var självlärd.

Ett arbete som har gjort Ohlson berömd är utsmyckningen av Skara domkyrkas portal. Andra berömda verk är en staty i granit över Karl XIV Johan i Örebro samt S:t Göransgruppen i Storkyrkan i Stockholm.

Under sina senare år ägnade sig Ohlson åt att gravera porträttmedaljer och en serie medaljer över monumentala byggnader i Stockholm som t ex det Kungliga slottet, Stadshuset, Konserthuset samt – Riddarhuset.


Hedlingers riddarhusmedalj

År 1731 graverade Johan Carl Hedlinger stamparna till en medalj med bilden av Fredrik I på åtsidan och bilden av Riddarhuset på frånsidan.

De slutgiltiga ritningarna över Riddarhuset hade förfärdigats av arkitekten Jean de la Vallée. Dessa ritningar låg till grund för en bild i Erik Dahlbergs planschverk Svecia antiqua et hodierna. Med ledning av Dahlbergs planschverk graverade Hedlinger bilden av Riddarhuset, men det blev således lite fel. Vallée hade tänkt sig att Riddarhuset skulle förses med flygelbyggnader mot Riddarhustorget, men de uppfördes aldrig.


Minnesmedalj, Fredrik I och Riddarhuset i Stockholm.
Gravör Johan Carl Hedlinger 1731. Försilvrad koppar.
Medaljen ingår i Malmö Museers samlingar. Foto Malmö museum.
Referens Hild. II − sidan 46 nr 37.


Kopparstick ur Erik Dahlbergs Svecia antiqua et hodierna
(Det forna och nuvarande Sverige).


Dokumenthistorik

2022-10-31 Korrigerat datum för Alfred Ohlsons riddarhusmedalj.
2022-10-01 Dokumentet skapat


Sonesgården den 31 oktober 2022

Lennart Castenhag