Uppdaterad 2023-12-25

.

Denar-2397

Denar silver, kejsar Henrik II, Milano, präglad 1014-1024.

Diameter 18,4. Vikt 1,085 g. Referens MEC(12) nr 28. *)

Myntet är svagt skålformat, vilket inte var ovanligt för de tidiga italienska medeltidsmynten.

Åtsidans inskrift:       IMPERATOR     I fältet HE-RIC-N     kejsar Henrik

Frånsidans inskrift:   AVG / + MED / IOLA / NIV
Aug[ustus] + Mediolaniu[m]     Milanos kejsare.*)Medieval European Coinage, Vol 12. av Day, Matzke, Saccocci. 2016.

Dokumenthistorik

2023-12-25 Ändrat referensen till mynten.
2023-12-22 Dokumentet skapat