Uppdaterad 2023-12-22

.

Denar-2402

Denar silver, kejsar Konrad II, Köln, präglad år 1036.

Diameter 17,7 x 19,1 mm. Vikt 1,180 g. Referens Häv 247b, Dbg 359.

Åtsidans.omskrift: + CHVONRADVS MP     Kejsar Konrad.
Ett kors med en punkt i varje korsvinkel.

Frånsidans omskrift:   SANCTA COLONIA     Det heliga Köln.
Ett tempel med kupoltak och fem kolonner.


Myntet är med stor sannolikhet präglat år 1036 med Konrad som ensam myntherre. Annars hade ärkebiskopen i Köln rätt att prägla mynt och då framgår både kejsarens och ärkebiskopens namn på mynten. 1036 var dock ett år då det uppstod ett glapp mellan ärkebiskopen Pilgrim och dennes efterträdare Herman II. Detta år präglades mynt i Köln med bara kejsarens namn och titel (MP eller IMP för imperator).
                                                                                                        Mikael Wallén

Dokumenthistorik

2023-12-22 Dokumentet skapat