Uppdaterad 2023-12-24

.

Denar-2494

Denar silver, kejsar Konrad II, Strasbourg, präglad 1027-1039.

Diameter 21,0 mm. Vikt 1,065 g. Referens Dbg 921.

Åtsidans omskrift:       CHVONRADVS IMP     kejsar Konrad
Kejsar Konrads krönta huvud vänt åt vänster.

Frånsidans inskrift:   + ARGEN / TIGNA     Strasbourg
Argentina var stadens latinska namn. Här har
bokstäverna i namnet arrangerats för att bilda ett kors.

Myntet har hygglig konserveringsgrad men är så svagpräglat att åtsidans omskrift endast kan tydas med svårighet. Dessutom är präglingen snedcentrerad.

Inte heller är det lätt att läsa frånsidans inskrift, men med ledning av Hermann Dannenbergs referenshandbok har texterna kunnat tolkats. Se följande rekonstruktion.Varför "Argentigna / Argentina" på frånsidan?

Under keltisk tid fanns på platsen för staden Strasbourg ett argentorate (en marknadsplats). Romarna omvandlade platsen till en militär utpost under namnet Argentoratum. På medeltidslatin blev namnet Argentina. På 300-talet e.v.t. etablerades biskopssätet Strasbourg. Detta blev även namnet på den stad som växte upp i området (Strassburg på tyska och Strasbourg på franska).

Dokumenthistorik

2023-12-24 Lagt till förklaring varför det heter Argentigna.
2023-12-22 Dokumentet skapat