Uppdaterad 2023-12-22

.

Denar-2662

Denar silver, kung Henrik II, Köln, präglad 1002-1014.

Diameter 18,0 x 18,9 mm. Vikt 1,445 g. Referens Dbg 347, Häv 147c.

Henrik II var Tysklands kung under åren 1002-1014. Under åren 1014-1024 var han kejsare. Myntet är präglat innan Henrik kröntes till kejsare.

Åtsidans.omskrift: + HRINRICVS REX   kung Henrik
Kung Henriks porträtt en face. Kungen har en krona
med vinklad kronring. På kronan finns tre st kulor.

Frånsidans inskrift:   S / COLON / A     Sancta Colonia Agrippina   (= Köln)
Ett s.k. Coloniamonogram.Den otydliga präglingen på åtsidan gör det vanskligt att med säkerhet fastställa omskriften. De få tecken som kan läsas tyder på att omskriften är förvirrad. Det korrekta hade varit + HEINRICVS REX, men så står det inte.

Walter Hävernick redovisar, i sin bok Die Münzen und Medaillen von Köln, ett antal olika förvirrade omskrifter för Henrik II:s kölndenarer. Det aktuella myntet finns med bland dem och motsvarar nr 147c.


Dokumenthistorik

2024-01-13 Rättat rubiken. Henrik var kung då myntet präglades.
2023-12-22 Dokumentet skapat