Uppdaterad 2023-12-22

.

Denar-3083

Denar silver, kejsar Konrad II, Mainz, präglad 1027-1039.

Diameter 19 mm. Vikt 1,035 g. Referens Dbg 790.

Åtsidans omskrift:       CHVONRADVS IMP     kejsar Konrad
I fältet ett kors med kulor i korsvinklarna.

Frånsidans omskrift:   + VRBS MOGVNCIA     Mainz
Träkyrka med ett förenklat christogram.Frånsidans omskrift visar det latinska namnet för staden Mainz (Urbs Moguncia). Det svagpräglade myntets omskrifter har rekonstruerats med ledning av bilder ur Dannenbergs böcker.

Bägge sidor har mängder av testhack som har uppstått för att testa silverhalten. Testhacken kan mycket väl ha uppstått under cirkulation Norden. Därmed skulle myntet vara ett vikingamynt.

Vissa tecken i omskrifterna är extra svårtydbara pga dessa testhack. Dessutom har myntet var ihopklämt och har på senare år rätats ut.


Dokumenthistorik

2023-12-22 Dokumentet skapat