Frånsidans krona typ 24 på öre Nyköping 1627
med årtalet under gripen