Arboga 1627.

Mynt med stor (44mm) diameter.Källor:
Arboga 1627, Gustavianum, AAH161A, obj 102569.