Arboga halvöre 1627.Källa:
Arboga halvöre 1627, egen samling, id 1234.