Krona 5a - Säter 1628-29

Krona 5a är egentligen ett samlingsbegrepp. På mynt av god kvalitet går det att urskilja tre undervarianter, men det förekommer även mellanformer vilket medför att det ofta är svårt att hänföra en viss krona på ett mynt till en specifik undervariant.

Kronringens överkant kan vara slät eller vågig och prydnaderna (blommorna) i kronringen kan antingen ha kantiga eller avrundade kronblad. Kronringens släta överkant är ibland endast antydd vilket innebär att den lätt kan förväxlas med en vågig överkant.


Kronringens överkant slät. Ibland är denna över-
kant bitbis endast antydd såsom bilden visar.
Kantiga kronblad på blommorna i kronringen.


Kronringens övre kant vågig.
Kantiga kronblad på blommorna i kronringen.


Kronringens övre kant vågig.
Avrundade kronblad på blommorna i kronringen.


       


   
Två typer av blomprydnader i kronringen


Säter 1629, foto Anatoly Skripunov.


Säter 1629, id 1026.Säter 1629, foto Anatoly Skripunov.