Säter 1628-29.

Som 5a men med prydnader på
    kronbågarna i form av tallkottar.       

Källor:


Säter 1628, id 1831


Säter 1628, foto Anatoly Skripunov, id F58.