Säter 1628-29.

En blomma och sex
stenar i kronringen.
Prydnader på kronbågarna
i form av tallkottar.Källor:
Säter 1628, foto F60.