Säter 1629.

Som 5e1, men blommorna i
kronringen och på kronbågarna
är av annan typ.Typ av blommorKällor:
Säter 1629, foto F55, F56.