Säter 1629.

Tre blommor och
fyra stenar i kronringen.Källor:
Säter 1629, egen samling, id 1364.