Säter 1629.

Tre blommor och fyra
diamanter i kronringen.
Infästning mot buktig rikssköld.Källor:
Säter 1629, egen samling, id 1408, 1273, 1383.