Säter 1629-30.

Denna krona finns även omgiven av
fristående voluter, men det är sällsynt.Källor:
Säter 1629, egen samling, id 1359, 1308, 1337, 1407, m fl.
Säter 1630, egen samling, id 1372, 1377, 1382, 1361, 1316, m fl.