Säter 1629.Källor:
Säter 1629, egen samling, id 1429