Säter 1630-31.Källor:
Säter 1631, egen samling, id 1764 samt foto F37.