Säter 1630-31.Källor:
Säter 1630, Gustavianum, AAH138, obj 102533.
Säter 1631, egen samling, id 836.