.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2010-12-31

.

<< åter till GIIA-sidan >>

Typer av lejon

på rikssköldarna på GIIA 1 öre runda kopparmynt

Lejonen på rikssköldarna har, då de runda kopparmynten introduceras 1627, en upprätt hållning. Detta gäller för Säter och Nyköping. I Arboga har däremot lejonet ett annat utseende. Se bilderna nedan.

På mynt från Nyköping 1627 finner man ibland lejon med en krona på huvudet. I övrigt har dessa lejon standardutformningen enligt typ 1.

Under senare delen av perioden antar lejonen på Säter-riksskölden ny utformning (typ2). Lejonen har då alltid en krona på huvudet och hållningen är framåtlutad.


Lejonen visas här i 4 ggr förstoring. För markören över lejonen så förstoras de ytterligare.

Typ 1
Säter och
Nyköping 1627

Typ 1a
Nyköping 1627-1628

Typ 2
Säter 1629-1631

Typ 3
Arboga 1627På slitna mynt blir lejonen diffusa, men det brukar ändå gå att fastställa om de är av typ 1 eller typ 2, och det räcker oftast för att fastställa vilken variant av rikssköld det är frågan om. Typ 3 är ju Arbogalejonet så den är det inget bekymmer med. Att identifiera huruvida det är lejon typ 1 eller 1a kan vara svårt. Endast för mynt i mycket god kondition låter det sig göras.

Lejonens placering i den övre högra och nedre vänstra kvadranten på riksskölden sker i konkurrens med de diagonala banden i dessa kvadranter. Detta minskar möjligheten att upptäcka huruvida där finns en krona på lejonets huvud.

Se nedanstående två exempel på lejon. De är från samma mynt, Nyköping 1628. I det ena fallet har kronan nästan ingen kontakt med lejonets huvud. I det andra fallet är kronan ordentligt neddragen i pannan på lejonet. Kronan är således skapad med hjälp av en separat puns.
Kronan uppe på skulten på lejonet.
Foto: Falcoin


Kronan nerdragen i pannan på lejonet.
Foto: Falcoin

Sonesgården den 31 december 2010

Lennart Castenhag<< åter till GIIA-sidan >>

Dokumenthistorik

2010-12-31 Lejonens variantnummer har ändrats.

2010-11-06 Kompletterat med Lejon Nyköping 1628

2010-11-04 En första utgåva