.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2017-08-03

.

<< åter till GIIA-sidan >>

Myntmästarmärken

på GIIA 1 öre runda kopparmynt

Myntmästarmärket på 1 öre runda kopparmynt kallas ibland "pilsköld" och ibland bara "mm". Myntmästarmärket är placerat på frånsidan kl 6 i omskriften.

Pilsköldarna är knutna till Markus Kock eftersom han var den ansvarige myntmästaren för de runda kopparmyntet från 1627, men det finns ett myntmästarmärke på arbogaettöringarna som inte är en pilsköld och dess ägare är inte Markus Kock. Stiernstedt och Tingström ansåg att det tillhör Claes Hindricksson, men Ulf Ottosson hävdar med emfas att det är Caspar Hedvigers myntmästarmärke. Se Mynttidningen nr 1 1996 sidan 18. Eftersom Ottosson stödjer sin teori på arkivuppgifter får den anses vara väl underbyggd.


Typ MM1
Markus Kock

Säter 1627-29
Nyköp. 1627-29

Typ MM2
Markus Kock

Säter 1628
Nyköp. 1628

Typ MM3
Markus Kock

Säter 1628-29

Typ MM4
Markus Kock

Säter 1628-31
Nyköp. 1628
Arboga 1628 *)

Typ MM5
Caspar Hedviger

Arboga 1627-28 **)

 

             *) örnens huvud åt vänster
            **) örnens huvud åt höger

   

Typ MM3a

Förekommer Nyköping 1628
på åtsidan. Sällsynt

Typ MM3b

Förekommer Nyköping 1628
på åtsidan. SällsyntPilsköldarna (MM1 - MM4) fattas i sällsynta fall på mynten åren 1628-29, dvs den tycks ibland ha glömts bort. År 1630 blir det aningen vanligare att pilskölden utelämnas så man kan antaga att den för vissa produktionsserier utelämnats med avsikt. År 1631 gäller det omvända, dvs pilskölden utelämnas nästan alltid men råkar "av misstag" komma med i sällsynta fall.

I sällsynta fall har Nyköpingsöret 1628 tre pilsköldar, två på åtsidan (på ömse sidor om kungakronan) och en på frånsidan (den normala placeringen). De två pilsköldarna på åtsidan kan antingen vara av typen MM3a eller MM3b.

Sonesgården den 3 augusti 2017

Lennart Castenhag<< åter till GIIA-sidan >>

Dokumenthistorik

2017-08-03 Kompletterat med att MM2 även finns i Nyköping 1628

2012-08-02 Kompletterat med MM3a och MM3b

2011-06-17 Ny skiss MM2 (den gamla var ej helt korrekt)

2010-12-31 Överfört till ny struktur. Ingenting ändrat.

2010-12-20 Korrigerat texten för hur vanligt det är att pilsköldarna inte finns med.

2010-12-19 En första utgåva