.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2018-11-25

. GIIA-sidan

<< åter till GIIA-sidan >>

Produktionen av runda
    kopparmynt 1627 - 1631,
            Gustav II Adolf

Under åren 1627 - 1631 producerades för Gustav II Adolf runda kopparmynt till ett sammanlagt värde av lite drygt 107 miljoner öre. Produktionen hade sin topp 1628, sedan sjönk den undan för undan. Endast en bråkdel av alla dessa mynt är bevarade till våra dagar. Det mesta har smälts ned och en del har tappats bort.

Bengt Hemmingsson redovisade under hösten 2018 resultatet av sin forskning avseende produktionen för bland annat Gustav II Adolfs runda kopparmynt. Resultatet uttrycktes i daler och öre (1 daler motsvarade 32 öre) men siffrorna i ovanstående tabell har omräknats för att endast visa resultatet öre.

Produktionsstatiken avser det totala värdet. Fördelningen mellan ören, halvören och fyrkar saknas i arkivmaterialet. Det totala antalet mynt som producerades var av den anledningen avsevärt högre än 107 miljoner stycken.

Bertel Tingström redovisade motsvarande produktionssiffror i boken om Avesta Myntmuseum, sid 83, men han hade inte tillgång till produktionssiffror för Säter, vilket innebar att hans siffror blev lite för låga.

Sonesgården den 25 november 2018

Lennart Castenhag

<< åter till GIIA-sidan >>

Dokumenthistorik

2018-11-25 Nya uppgifter har publicerats av Bengt Hemmingsson i november 2018, vilket innebär smärre justeringar av produktionsvolymerna jämfört med SNT nr 2 1996.
2015-08-07 Anpassat 1627 års produktionsvolymer till SNT nr 2 1996, sid 31.
2015-06-23 En justering av 1627 års produktionsvolymer har gjorts.
De tidigare siffrorna för 1627 var lite väl snålt tilltagna.
2013-03-26 Ett embryo har skapats