.

GIIA-sidan

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2018-04-07
Se dokumenthistoriken längst ned på sidan

<< åter till GIIA-sidan >>

.

Rikssköldarnas varianter

på Gustav II Adolf 1 öre runda mynt i koppar


På GIIA 1 öre runda mynt i koppar finns riksskölden under kungakronan på åtsidan. Hallborg och Hartman identifierade år 1883 fyra stycken olika konturer för dessa sköldar utöver den raka skölden som allmänt förekommer 1630-31 och den vackra Arbogaskölden. Hallborg och Hartman kallade de fyra sköldarna 27, 28, 29 och 30. Konturer för dessa sköldar finns också med i deras planschbilaga. De fyra konturerna har sedan återkommit i bild i olika publikationer av andra författare ända in i vår tid, bland annat finns de återgivna i Sveriges Mynt 1521-1977 av Ahlström m fl. Idag kan vi se att Hallborgs och Hartmanns skisser var alltför förenklade. Det har visat sig att det finns fler konturer.

Rikssköldens konturer ligger till grund för gruppindelningen nedan.

Både i Säter och Nyköping finner det lejon utan krona (lejon typ 1) och lejon med krona på huvudet (lejon typ 1a). Eftersom lejonets krona lätt smälter in i de diagonala linjerna i fälten kan det vara svårt att upptäcka om det är lejon med eller utan krona. På slitna mynt går det nästan inte alls. Av den anledningen har denna detalj inte varit variantdrivande.


Några fackuttryck

Volut är ett allmänt begrepp som även förekommer inom arkitektur och möbeldesign.

Tofs stöter man på bland annat hos Appelgren då han beskriver Cavallis samling av svenska kopparmynt.

För markören över bilderna av rikssköldar så expanderar de. Du behöver inte klicka

Rikssköld typ I-1


Säter 1627-28
Nyköping 1627-28

     

Rikssköld typ I-2


Säter 1627-28
Nyköping 1627-28

   

skillnaden mellan
I-1 o I-2      

klicka för större bild
 

    I den här gruppen finns det tre alternativa utformningar
av rikssköldens kontur. Men skillnaderna är för små för
att de ska kunna vara variantdrivande.
De tre typerna av rikssköldar i denna grupp avbildas
därför med en och samma kontur.

Rikssköld typ II-1


Säter 1628
Nyköping 1627-28
Arboga 1628 (på mynt med MM Kock)

 

Rikssköld typ II-2


Säter 1629
Nyköping 1628-29

 

Rikssköld typ II-3


Säter 1628
Nyköping 1628-29


Rikssköld typ III-1


Säter 1628
Nyköping 1628

                               

Rikssköld typ III-2      

     
Nyköping 1628


Rikssköld typ IV


Säter 1628-29

                   

Rikssköld typ IV-a  

     
Säter 1628


Rikssköld typ V


Säter 1628-29               

Rikssköld typ V-a


Säter 1629

Lejonet i nedre vänstra kvadranten    
kan i sällsynta fall ha tappats bort.


Rikssköld typ VI


Säter 1629

Rikssköld typ VII


Säter 1629-31

Rikssköld typ VIII


Arboga 1627-28

Sammanställning av rikssköldar per myntort och år
Myntsamlaren och numismatikern Anatoly Skripunov har haft vänligheten att skicka mig foton på sveakronor och vasar. Övriga foton är av författaren liksom skisser och grafisk bearbetningDokumenthistorik

2018-04-07       Kompletterat med ytterligare beskrivning av skillnaden rikssköldarna I-1 och I-2.
2014-09-28       Kompletterat med rikssköld IV-a.
2013-01-14       Rättat förekomsten av rikssköldar per år och myntort.
2011-05-27       Slagit samman varianterna IV-1 o IV-2 till IV.
Slagit samman varianterna V-1 o V-2 till V.
2011-01-21       Överfört till ny struktur. Ingenting ändrat.
2010-12-22       En rensning av floran av varianter av sköldkonturer har gjorts.
De varianter som bortrensats visas som variationer.
2010-05-01       En första utgåva