.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2013-03-31

.

<< åter till GIIA-sidan >>

Hur gjorde man för
    att tillverka dessa mynt?I Svensk Numismatisk Tidskrift nr 3-95 sammanfattar Jan-Olof Björk hur Gustav II Adolfs runda kopparmynt framställdes med hjälp av valsverksteknik.Principen för framställning av runda kopparmynt 1627.

         Ännu har ingen vals från 1600-talet återfunnits, men Jan-Olof vill göra det troligt att präglingsvalsarna för ettöringarna hade en diameter av c:a 82 mm. Det har han kommit fram till genom att anta att det utmed valsens omkrets skapats sex stycken myntbilder med ett inbördes avstånd av c:a 2 mm.

        6 * 41   +   6 * 2   ger en omkrets av 258 mm, dvs en diameter av 82 mm.Om sex ettöringar präglades på ett varv blir präglingsvalsens diameter c:a 82 mm.Hur myntbilderna skapades

Myntbilderna skapades med punsar och man hade en stor uppsättning sådana för de olika detaljerna i bilden. Det kunde hända att det ibland punsades in extradetaljer i bilden - kanske av lekfullhet - men det kunde också hända att viktiga detaljer glömdes bort.


1 öre 1630.   Gravören har roat sig med att punsa in voluter på ömse sidor om kronan.1 öre 1627, variant #11.   Prydnaderna har glömts bort på de inre kronbågarna.Dubbelpunsningar

I undantagsfall har två inpunsningar gjorts ovanpå varandra i valsen. På bilden nedan visas ett exempel där en frånsideskrona typ 13 punsats in ovanpå en redan befintlig krona typ 13. Varför detta har skett är inte lätt att veta men det skedde troligen i samband med att årtalet ändrades från 1628 till 1629. En äldre vals har således återanvänts och ompunsats.

På bilden nedan visas två frånsidor som producerats med samma vals. Myntet till höger i bild har producerats senare, vilket framgår på grund av att valsklumparna blivit större. Vissa valsklumpar har till och med tillkommit.Läsa vidare - fördjupning

Vill du fördjupa dig i turerna kring produktionen av de första svenska kopparmynten kan jag varmt rekommendera artikeln om Markus Kock i Svenskt Biografiskt lexikon. Artikeln är skriven av B Boethius och finns att tillgå via nätet från Riksarkivet.          

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15714


Dokumenthistorik

2013-03-31 Kompletterat med referens till artikel om M Kock i Svenskt Biografiskt lexikon.
2011-10-20 Ändrat texten något i avseende på dubbelpunsningar. En ny bild har också lagts in.
2011-10-09 Kompletterat med bild från turistsouvenir som visar hur valsning går till.
2011-10-06 Kapitlet låg tidigare tillsammans med varianttabellen 1 öre Säter 1627.