.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2011-06-06

.

<< åter till GIIA-sidan >>

Omskriftens typsnitt

      på ettöringar Säter 1627 - 1631

Omskrifternas typsnitt finns i två grundutföranden - ett stort och ett mindre typsnitt. Det stora typsnittet är med från start 1627 och det mindre typsnittet dyker upp 1628 och detta år förekommer bägge typsnitten. Det mindre typsnittet gäller sedan under resten av perioden.

Ett öre Säter 1628 finns med och utan NOVA i omskriften. Det är på ettöringarna med NOVA i omskriften som det stora typsnittet finns, men även litet typsnitt finns i denna grupp.


     
        1627 gäller generellt stort typsnitt. Höjden på typsnittet kan variera inom intervallet 2,9 - 3,4 mm.

     
        Under en del av 1628 finns det stora typsnittet kvar.

     
        1628 dyker det mindre typsnittet upp med en höjd av ungefär 2,5 - 2,8 mm. Det mindre typsnittet
        gäller sedan för resten av perioden.


Att se skillnad på stort och litet typsnitt är inte alltid så enkelt eftersom typsnitten inom respektive grupp kan variera i storlek. Till och med i en och samma omskrift kan storleken på tecknen variera. Ett bra knep för att skilja på stort och litet typsnitt kan vara att studera bokstaven "u" i GVSTAVUS på åtsidan. På stort typsnitt ska "u" fylla ut utrymmet mellan inre och yttre pärlringen ordentligt. Se följande exempel:

                   


Vid stort typsnitt fyller "u" ut utrymmet mellan inre och yttre pärlringen.


Säter 1628 med stort typsnitt.


Vid litet typsnitt fyller "u" inte ut utrymmet mellan inre och yttre pärlringen.
Det stora typsnittet är legio 1627.


Det stora typsnittet lever kvar en kort tid 1628.
Foto: Bonistika Monetarium


Ett öre 1628 med mindre typsnitt i omskriften.

Sonesgården den 6 juni 2011

Lennart Castenhag<< åter till GIIA-sidan >>

Dokumenthistorik

2011-06-06 Korrigerat fotografens namn på exempelmyntet 1628 med stort typsnitt

2011-02-12 Kompletterat med exempel på 1628-mynt stor font

2011-02-12 Kompletterat med exempel på typsnitt från åtsidan

2011-02-04 En första utgåva