.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2012-06-15

.

<< åter till GIIA-sidan >>

Utsmyckningen
    högst upp på frånsidan
            på ettöringar från Säter

Att klassificera frånsidans utsmyckning är svårare än man kan tro. Dels har denna utsmyckning olika storlekar och dels skiljer sig utformningen åt genom antal kronblad. Att göra en fullständig förteckning över dessa utsmyckningar är kanske inte så meningsfullt, eftersom det är tveksamt om utsmyckningen ska spela en avgörande roll vid variantbestämningen av ettöringarna. Det är ju inte alltid som dessa utsmyckningar är så tydliga på mynten.

I det följande visas en provkarta på utsmyckningarna på ettöringar från Säter för olika årtal. Namnsättningen följer i möjligaste mån den konvention som Hallborg och Hartmann utarbetade 1883. När Appelgren fick i uppdrag att utforma en auktionskatalog avseende Cavallisamlingen (Boberg nr 5, 1927) visade det sig att han inte var överens till alla delar med Hallborg-Harmann. I vår egen (Skripunov-Castenhag) studie presenterar vi en tredje ståndpunkt. En jämförelse mellan dessa tre studier i avseende på åren 1627 och 1628 kan du   << se här >>

1

2

3

4

5

6

7

Sonesgården den 15 juni 2012

Lennart Castenhag<< åter till GIIA-sidan >>

Dokumenthistorik

2012-06-15 År 1630 är prydnaden både typ 2 och 3.

2012-03-12 År 1630 är det endast prydnad typ 2.

2011-11-05 Länken till jämförande studier ändrad.

2011-10-30 För åren 1627 o 1628 finns ej typ 2

2011-06-26 Utsmyckningarna för Säter 1627 helt omgjort med fotografier från Bonistika Monetarium.

2011-05-11 Utsmyckningarna för Säter 1628 helt omgjort med fotografier från Bonistika Monetarium.

2011-02-03 En första utgåva