.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2021-12-17

. GIIA-sidan

<< åter till GIIA-sidan >>

1 öre Arboga 1627
        Gustav II Adolf

Den första arbogaettöringen (från 1627) skiljer sig avsevärt från alla de andra runda ettöringar i koppar från Gustav II Adolfs tid. Myntet har en diameter av bara ca 35 mm (mot normalt ca 41 mm), och det är extra tjockt för att uppnå rätt vikt (28,3 gram). Myntet gör därför skäl för namnet "Arbogapucken".

På åtsidan är det tre kronor − samma kronor som på arbogaklippingen 1627 (och även fyrken 1627). Myntet har således inget riksvapen på åtsidan så dess utformning för närmast tanken till ett provmynt. På frånsidan finner vi Arbogaörnen.


Det första runda ettöringen från Arboga 1627 - åtsida
Observera kronorna, samma som på klippingen till höger.
3 gångers förstoring
Avesta Myntmuseum
foto Ulf Ottosson


Som jämförelse, 1 öre arbogaklipping 1627.
3 gångers förstoring
Avesta Myntmuseum
foto Ulf Ottosson
 

En annan egenhet är att myntet inte har något myntmästarmärke. Istället står det CH i frånsidans omskrift kl 12 vilket Stiernstedt felaktigt tolkade som Claes Hindricksson på 1800-talet. Denna tolkning blir alltmer sällsynt i nytryckta böcker. Myntmästarens namn var Caspar Hedviger .

På de övriga rundmynten sätter Caspar Hedviger ut sitt myntmästarmärke, utom i något fall 1628 då istället Markus Kocks myntmästarmärke kommer i bruk.


Caspar Hedvigers myntmästarmärke
som vi här kallar MM5

       


Markus Kocks myntmästarmärke
som i det följande kallas MM1

Huruvida ett mynt är sällsynt eller inte framgår av följande:

       

Förteckningen har skapats i samarbete med Anatoly Skripunov, S:t Petersburg. 

235

XR 

236

R

 

236½a

XR *)

 

236½b

UNIK

 

237a

 

237b

 

237c

 

237d

 

238

R

 

239

XR

 

240

XR

*) Endast två exemplar är kända.

<< åter till GIIA-sidan >>

Dokumenthistorik

2021-12-17 Döpt om 236½ till 236½a
Kompletterat med 236½b
2018-03-03 Ny struktur så att sidan går att skriva ut.
2018-02-14 Kompletterat #236½ med det andra kända myntet.
2016-03-17 Kompletterat #237d med ett mynt med skadad omskrift frånsida - "CVPRE"
2015-06-21 Gjort en rättelse. Arbogamynten bär inte Västmanlands vapen.
De bär antagligen inte något landskapsvapen alls.
2014-09-27 Rättat rariteten för 236½, den är XR och inte UNIK.
2014-09-26 Kompletterat med myntet GVSTAVS, id F651, #236½
2013-01-31 En ytterst liten förändring i den inledande texten. Inget ändrat i sak.
2013-01-28 Ett beklagligt fel rättat. Varianten 236 hade råkat bli dubblerad.
2013-01-26 Ändrat rariteten för variant 240 från F till XR.
2013-01-25 En första version