.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2018-03-03

. GIIA-sidan

<< åter till GIIA-sidan >>

1 öre Arboga 1628
        Gustav II Adolf

Under år 1628 ersattes Caspar Hedviger av Markus Kock som myntmästare i Arboga. Men det var inte bara myntmästarmärket som förändrades på mynten. Örnens huvud vändes åt andra hållet i riksvapnet – åt vänster från betraktaren sett (åt höger heraldiskt sett).

Åtsidorna avslutas ibland med MDF (Magnus Dux Finlandiae) och ibland MPF (Magnus Princeps Finlandiae). Bägge förkortningarna har betydelsen Storfurse av Finland, men Tingström föreslår i sin numismatiska uppslagsbok att MDF ska översättas med Storhertig av Finland.

Huruvida ett mynt är sällsynt eller inte framgår av följande:

       

Förteckningen har skapats i samarbete med Anatoly Skripunov, S:t Petersburg.

Peka på bilderna för kunga- och frånsideskronor så expanderar de
(du behöver inte klicka). 

241a

 

241b

 

241c

 

242a

 

242b

 

242c

 

242d

 

242e

 

243

R

 

244

R

 

245

XR 

248

R

 

249

F

 

249½

UNIK

 

 

246

UNIK

 

247

XR

<< åter till GIIA-sidan >>


Dokumenthistorik

2018-03-03 Ny struktur så att sidan enkelt kan skrivas ut.
2018-01-02 #243 - #245 har OR istället för ÖR
2014-10-29 Rättat ett fel. #248, #249 och #249½ har fortfarande sköld II-1)
2014-09-29 Rättat ett allvarligt fel. #246 och #247 har rikssköld II-3 (ej II-1).
Kompletterat med foto för #246.
2014-09-26 En ny variant har hittats: Örnen med 8 vingpennor, #249½
2013-02-13 En unik variant har tillkommit i grupp 2.   Raritetsbeteckningarna något korrigerade i grupp 2.
Omnumrering av variantnumren har skett enligt följande:
äldre nummer   nytt nummer
            246               247
            248               248
            247               249
2013-01-28 En första version