.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2018-03-01

. GIIA-sidan

<< åter till GIIA-sidan >>

1 öre Nyköping 1628
        Gustav II Adolf

För nyköpingsöret 1628 gäller att orden NOVA och NICOPENS alltid ingår i frånsidans omskrift. Gripens vingfjädrar är alltid uppåtvända och årtalet skrivs vanligen MDC XXVIII. Några av varianterna saknar M i årtalet.

Rikssköld II-1 introducerades år 1628 i Nyköping. Denna uppgift är av särskilt intresse eftersom vissa mynt med rikssköld II-1 är präglade med ett årtal som kan tydas 1627, trots att det faktiskt står 1628. När GIIA-sidan skapades tolkades dessa svårtydda mynt som 1627 vilket resulterade i antagandet att rikssköld II-1 introducerades redan detta år. Felaktigheten uppenbarades genom att ett mynt med mycket hög konserveringsgrad kom till försäljning på Misab 17. Felet rättades till och nyköpingsmynt med rikssköld II-1 flyttades från 1627 till 1628 års lista - nr 201a.

Huruvida ett mynt är sällsynt eller inte framgår av följande tablå.

       

Förteckningen har skapats i samarbete med Anatoly Skripunov, S:t Petersburg.

Peka på bilderna av kunga- och frånsideskronor för att expandera dem (du behöver inte klicka).

 

198a

 

198b

 

198c

 

 

199a

 

199b

 

 

200

R

 

201a

 

201b

 

202

 

203

 

204

 

205

 

206

 

207

R

 

209

R

 

210

R

 

211

 

211½

 

 

212

R

 

213

 

214

R

 

 

214½

UNIK

 

215

R

 

216

 

217

 

217½

UNIK

 

 

218

 

219

XR

 

 

220a

R

 

220b

R

 

221

R

 

222

XR

 

223

XR

 

224

XR

 

225

XR

 

226

XR

 

226½

XR

<< åter till GIIA-sidan >>

Dokumenthistorik

2018-03-01 Ny struktur så att sidan enkelt går att skriva ut.
2017-11-09 Kompletterat med nr #198c
2016-06-25 Kompletterat med nr #199b (199 har bytt namn till 199a)
2016-06-09 Kompletterat med nr #214½
2016-03-17 #201a har kompletterats med ett mynt som visar att årtalet 1628 kan misstolkas som 1627 om myntet ej är i perfekt skick.
Kompletterat med nr #211½
2016-02-28 Delat upp #198   i undervarianterna a o b.
Kompletterat med #217½
Kompletterat med #226½
2014-10-16 Ändrat tillbaka Nr #224 o #225 till MM1
Ändrat #223 till motvända sidor
2014-10-16 Nr #224 o #225 har MM4 (ej MM1)
2013-10-25 Variant 208 borttagen. Den var identisk med 210.
2013-01-31 Rättat ett programmeringsfel. Expanderad bild av sköld lägger sig nu alltid överst.
2013-01-30 Rättat ett stavfel i den inledande texten ("vinfjädrar").
2013-01-13 Tabellen kompletterad med expanderbara bilder på rikssköldar.
2012-11-18 Varianterna 222-225 korrigerade något m a p myntmästarmärken och motvända/likvända sidor.
2012-11-16 En första version av varianttabellen.