.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2018-02-11

.

<< åter till GIIA-sidan >>

1 öre Säter 1627
        Gustav II Adolf

Hallborg och Hartmann fäste ett tämligten stort avseende vid interpunktionstecknen i sin beskrivning från år 1883 av Gustav II Adolfs mynt. Eftersom interpunktionstecknen är så svåra att tyda på slitna mynt och på mynt som präglats med slitna valsar har inter-punktionstecknen här givits en begränsad betydelse (endast relevant för mynt med valören i nedre pilvinkeln). För mynt med valören i sidovinklarna är interpunktionstecknen alltid punkter. Eftersom Hallborg och Hartmann hade en grövre indelning av rikssköldarna och över huvud taget inte fäste något avseende vid kungakronorna är det svårt att direkt jämföra nedanstående resultat med Hallborgs och Hartmanns indelning.

Det sätt på hur valören skrivs ut kan variera något för de mynt som har valören i nedre pilvinkeln. För mynt som har valören i sidovinklarna skrivs valören alltid utan punkter och kolon. För mynt #9 finns en uppdelning beroende på vinkeln mellan dalpilarna. För att se hur vinklarna definieras, se nedan. Mynt #9e togs med efter viss tvekan eftersom det baseras på interpunktionstecken. När det gäller mynten #6, #7 och #8 har ingen uppdelning gjorts med avseende på interpunktionstecken eller bitecken.

En trasig puns "U" har ibland använts så att det ser ut som "II" istället för "U" i GVSTAVUS. Detta verkar uppträda på mynt med valören i sidovinklarna. Defekten har inte inverkat på tabellens indelning.      

Huruvida ett mynt är sällsynt eller inte framgår av följande:

  F       - förekommer, men är inte vanlig
  R       - sällsynt
  XR     - mycket sällsynt, färre än 10 ex kända
  Unik  - endast ett ex är känt

Förteckningen har skapats i samarbete med Anatoly Skripunov, S:t Petersburg.

Om tabellen nedan ser konstig ut, klicka   << här >>

Hur tabellen är strukturerad
Tabellen är uppdelad i två grupper beroende på placeringen av valören. Börja därför med att identifiera valörens placering.
Inom en grupp är tabellen uppdelad med avseende på typ av rikssköld. Det är därför lämpligt att som nästa steg identifiera åtsidans rikssköld för att därefter identifiera övriga detaljer.

Hur pilvinklarna definieras
Vinkeln mellan pilarna i dalavapnet ger upphov till uppdelningar. Hur de olika pilvinklarna benämns framgår av vidstående bild. Om du vill läsa mer om pilvinklarna för de exempelmynt som lagts in i förteckningen klicka << här >>

         

Peka på bilderna av kunga- och frånsideskronor för att expandera dem (du behöver inte klicka).

1

2

3

XR

 

UNIK

4

R

5

6

7

8

XR

9a

9b

9c

9d

9e

R

10

11

UNIK

Myntet #3 DALRANA


Tre mynt som visar hur texten DALRANA har kommit till.                                                                                                     Foto: Bonistika Monetarium<< åter till GIIA-sidan >>

Dokumenthistorik

2018-02-11 Ny struktur så att sidan går att skriva ut.
2017-02-18 Kompletterat med mynt #8½
2017-01-13 Språklig översyn. Inget ändrat i sak.
2016-06-27 Kompletterat med Säteröret #3 1/2   (DALARN : A)
2013-01-31 Lagt in bilder på rikssköldar i tabellen. Inget ändrat i sak.
2012-09-12 Snyggat till tabellen. Inget ändrat i sak.
2011-11-08 Språklig översyn av inledande texten.
Raritetsdefinitioner har lagts in.
Definitioner för de olika pilvinklarna har lagts in.
Länk till artikel om pilvinklarna Säter 1627 har lagts in.
2011-10-30 Mynten #7 och #7a har slagits samman enligt vad som tidigare gällt för #7a.
Uppdelningen av #9 har strukturerats om och har kompletterats.
2011-10-07 Texten om tillverkningsteknik flyttats till egen sida. Texten om hur myntbilderna skapats och hur
man blir lurad av slitna valsar har också flyttas till egen sida.
2011-09-13 Kompletterat med exempel på bedrägliga valsklumpar och andra konstigheter.
2011-08-08 Ett ytterligare foto av mynt #7a har lagts in (men med spetsig pilvinkel).
2011-07-18 En beskrivning har tillkommit som visar uppkomsten av texten DALRANA.
En beskrivning av valsverkstekniken har tillkommit.
2011-07-02 Den inledande texten någon kompletterad.
2011-07-01 Ny layout på tabellen. Inget ändrat.
2011-06-27 Lagt in bild på mynt mynt #4
Lagt in bild på mynt mynt #9a
Kompletterat med mynt #7a
Kompletterat med mynt #9b
Kompletterat med mynt #9c

2011-06-26 Rättat ett fel. Mynt #6 har stjärnor som interpunktionstecken.
2011-05-08 Rättat ett fel i översikten: CVPRE istället för CVPREA för mynt #11
2011-05-05       En första utgåva