.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2017-01-13

. GIIA-sidan

<< åter till GIIA-sidan >>

Pilvinklar Säter 1628

Pilvinklarna kan variera något och för vissa mynt har detta givit upphov till undergrupperingar. Som stöd för att fastställa pilvinkeln har vi skapat vidstående bild med fyra alternativa pilvinklar. Det är således mer frågan om en subjektiv bedömning än fastställandet av vinkeln i exakta mått.

Nedanstående bild visar hur det kan se ut för de exempelmynt vi lagt in i tabellen. En rät vinkel är till exempel inte nödvändigtvis exakt 90 grader. Av den anledningen kan pilvinkeln endast ha en underordnad betydelse för definitionen av ett mynt.

                                       


Att mäta pilvinkeln är inte helt enkelt. Pilarna är nämligen ibland lite böjda (de svänger av uppåt efter skärningspunkten). Mätvärdena i figuren är baserade på att pilarna gjorts raka.

GIIA-sidan