Till försvar för protestanternas religionsfrihet

Medaljen tillkom med anledning av att konungen uppträder med den svenska hären i Tyskland till försvar för protestandernas religionsfrihet 1630. I Hildebrands förteckning har den fått nr 18.

Det aktuella exemplaret är en avgjutning i sterlingsilver (925/1000) med samma diameter och vikt som originalet. Diameter 47,2 mm     vikt 32,1 gram     Inv.nr 1909.

       

Åtsida

Konungen iförd kyller och spetskrage (den traditionella bilden av honom).

Omskriften lyder:
GVSTAVUS ADOLPhus Dei gratia SVECorum GOTHorum WANDalorum Que REX

Gustav Adolf med Guds nåde svearnas, göternas och vendernas konung

Frånsida

I bild ett lejon med Bibeln och svärdet. Vid lejonets fötter en krona, en kullfallen säck med penningar och en upprättstående säck. Symboliken i bilden är konungen (lejonet från Norden) som är beredd att kämpa för protestanternas religionsfrihet. Över lejonet Guds namn på hebreiska vilket symboliserar att kampen är för Gud och med stöd av Gud.

Enligt Hildebrand skulle de saker som finns vid lejonets fötter vara sådant som Gustav II Adolf offrat för religionsfrihetens försvar.


JEHOVA på hebreiska
(den hebreiska skriften
är något förenklad).
 

         


En jämförelse med inskriptionen
på en Erfurt-Taler från 1631.
Här är den hebreiska skriften
noggrannare graverad.

Omskriften lyder:
PRIVATA RELINGQVO PVBLICA DEFENDO

Jag lämnar det egna och försvarar det allmänna.

Ytterligare information om medaljen

Enligt Hildebrand (1874) har originalet en diameter av 16 linjer (14:e storleken), och den är gjuten. Det ska finnas ett ex i silver på Kungliga Myntkabinettet. I Berlin och München finns medaljen bly.

16 linjer motsvarar 47,5 mm (en linje = 2,97mm).

På randen finns en stämpel som visar att kopian är i silver (925/1000). Där finns också en stämpel som visar vem som gjort kopian - BAS - men det är oklart vad den firmastämpeln betyder. En förfrågan om detta på Internet har givit några olika alternativa förslag:

  - Konsthantverk & Silversmide i B A i Köping (1969-1970)
  - Silvermasken i Grythyttan (1992-1999).
  - Blachian Antik Schmuck & Bronzekunst (i södra Tyskland).
  - En utländsk turistkopia.
  - Sannolik tysk och max 50 år gammal.
  - Inga medaljer har silverstämplar före 1914 (eller 1915).Medaljen i förstoring