.

GIIA-sidan

Uppdaterad   2010-10-28
Se dokumenthistoriken längst ned på sidan

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

<< åter till GIIA-sidan >>

.

Varianter av åtsidor

för Gustav II Adolf 1 öre runda mynt i koppar

Ett försök att visa grunden för förekommande åtsidor

Syftet med föreliggande arbete är att för en given myntort och ett givet årtal komma fram till vilken av alla åtsidor som är aktuell för det mynt som är föremål för undersökning.

Det är kungakronan och riksskölden som här är vägledande och man kommer fram till en grundvariant av åtsida. Sedan har vi ju omskriften och myntmästarmärket samt utsmyckningen med vasar, lejon, sveakronor, rosor, mm vilket ger upphov till undervarianter av åtsidor. Men det tar vi inte upp här.

Välj myntort och årtal i innehållsförteckningen nedan för att gå vidare.

INNEHÅLL

Säter 1627
Säter 1628
Säter 1629
Sater 1630
Säter 1631

Nyköping 1627
Nyköping 1628
Nyköping 1629

Arboga 1627
Arboga 1628Åtsidor för Säter 1627

För Säter 1627 är det enkelt. En enda sköld, dvs 27, och kronan Corona Vulgata med två olika infästningar. Sen har vi den "misslyckade" kronan 3b där man glömt att punsa in prydnader i kronans överdel.

3a-3 3a-4 3b
27 27 27
Åtsidor för Säter 1628

För Säter 1628 börjar det uppträda en ordentlig variantrikedom för åtsidorna. Här inleds med Corona Vulgata som vi lärt oss känna igen från 1627 och den förekommer med tre olika infästningar mot riksskölden.

3a-3 3a-4 3a-2
27 27 28-1a           28-1b           28-1c


4a 4d 5a
29-1a 28-1c 28-1c


6a 6b 6h 6i
28-2b             28-1c 28-2a 29-2d 29-2d
Åtsidor för Säter 1629

För Säter 1629 stöter vi på den största variationsrikedomen.

3d
28-1c


6a 6b
      28-2b           29-2a           29-2b               30       28-2b           29-2a         29-2c           29-2d             30


6e 6f 6g 6k
28-2b 28-2b 28-2b 29-2d


7a 7b 7d
30 30 30


8a 9a 9b
31 31 31
Åtsidor för Säter 1630

För Säter 1630 har vi endast två kungakronor och en rikssköld.

9a 10a
31 31
Åtsidor för Säter 1631

För Säter 1631 har vi också endast två kungakronor och en rikssköld.

9c 10a
31 31
Åtsidor för Nyköping 1627

För Nyköping 1627 inleder vi med den "arkaiska" kronan. Sedan har vi två stycken Corona Vulgata. Precis som i Säter har vi detta år enbart en rikssköld, dvs 27.

1a 3a-3 3a-4
27 27 27
Åtsidor för Nyköping 1628

För Nyköping 1628 ökar variationsrikedomen, men inte på långt när så som för Säter motsvarande år.


3a-3 3a-2
27 28-1b           28-1c4a 4c 5a
29-2d 29-1a 28-1c
Åtsidor för Nyköping 1629

För Nyköping 1629 har variationsrikedomen avtagit. Bland annat förekommer bara en rikssköld detta år.


3a-2 3c 3d 4a
28-1c 28-1c 28-1c 29-1a
Åtsidor för Arboga 1627

För Arboga 1627 förekommer två kungakronor men bara en rikssköld.


2a   2b
                     
 
32   32


Åtsidor för Arboga 1628

För Arboga 1628 förekommer tre kungakronor med tillhörande rikssköldar.


2b                       3a-2                       4d
   
   
32   28-1c   28-1c
Sammanställning av åtsidor från Säter


              Kryssrutorna i diagrammet visar förekomsten av åtsidor för ettöringar från Säter

Sammanställning av åtsidor från Nyköping


              Kryssrutorna i diagrammet visar förekomsten av åtsidor för ettöringar från Nyköping

Sammanställning av åtsidor från Arboga


              Kryssrutorna i diagrammet visar förekomsten av åtsidor för ettöringar från Arboga<< åter till GIIA-sidan >>

<< källor till ovanstående >>


Dokumenthistorik

2010-10-28       Krona 7c bortagen.
2010-10-27       Krona 4a, 4c och 4d har ritats om - där yttre kronbågarna möter kronringen
finns en minimal antydan till volut under den stora voluten.
Krona 7b har ritats om. Helt ny design.
2010-10-24       Krona 5a har ritats om (nya prydnader i kronringen).
2010-10-22       Krona 4c har ritats om (nya prydnader i kronringen).
2010-10-20       Krona 4b borttagen (samma som 4a)
Krona 4e borttagen (samma som 4a)
Krona 4f borttagen (samma som 4d)
2010-10-13       Krona 4b förekommer även i Nyköping 1629.
Krona 4e förekommer äver i Säter 1628.
Krona 9a ej i Säter 1631.
Krona 6c sammanslagen med 6a.
Krona 6d sammanslagen med 6b.
2010-10-11       Krona 4e med sköld 28-1c har tillkommit.
Krona 4f med sköld 28-1c har tillkommit.
Krona 6f med sköld 28-2b har tillkommit.
Krona 6g med sköld 28-2b har tillkommit.
Krona 6h med sköld 29-2d har tillkommit.
Krona 6i med sköld 29-2d har tillkommit.
Krona 6k med sköld 29-2d har tillkommit.
Krona 9c med sköld 31 har tillkommit.
2010-05-03       Krona 4c med sköld 29-1a har tillkommit.
2010-05-01       En första utgåva