.

GIIA-sidan

Uppdaterad 2010-10-11
Se dokumenthistoriken längst ned på sidan

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

<< åter till GIIA-sidan >>

.

Rikssköldar

på Gustav II Adolf 1 öre runda mynt i koppar

Ett försök att visa förekommande varianter

På GIIA 1 öre runda mynt i koppar finns riksskölden under kungakronan på åtsidan. Hallborg och Hartman identifierade år 1883 fyra stycken olika profiler för dessa sköldar utöver den raka skölden som allmänt förekommer 1630-31 och den vackra Arbogaskölden. Hallborg och Hartman kallade de fyra sköldarna 27, 28, 29 och 30. Profiler för dessa sköldar finns också med i deras planschbilaga.

De fyra profilerna har sedan återkommit i bild i olika publikationer av andra författare ända in i vår tid, bland annat finns de återgivna i Sveriges Mynt 1521-1977 av Ahlström m fl. Idag kan vi se att Hallborgs och Hartmanns skisser var alltför förenklade. Typ 28 kan delas upp i två underklasser som i sin tur kan delas upp i varianter. Samma sak gäller för typ 29.

På grund av att så många stampar förekommit när mynten valsades fram har en rik flora av varianter av kopparmynt uppstått. I det följande görs ett försök att beskriva de olika varianterna av rikssköldar för GIIA 1 öre runda kopparmynt. Jag ansluter mig de fyra beteckningar som etablerades 1883 för att man ska känna igen sig. Den raka skölden kallar jag sedan 31 och den vackra Arbogaskölden kallar jag 32.

Kriterium för vad som ska få bilda en variant har för mig varit att det ska gå att verbalt beskriva vad som är särskiljande för varianten. Detta är en nyttig inskränkning.Några fackuttryck

Volut är ett allmänt begrepp som även förekommer inom arkitektur och möbeldesign.

Tofs stöter man på bland annat hos Appelgren då han beskriver Cavallis samling av svenska kopparmynt.

Midja och knä är begrepp som jag använder mig av för att få de verbala beskrivningarna att fungera. Jag är osäker på om dessa begrepp har använts inom numismatiken tidigare.Klass 27

I klass 27 finns inga undergrupper eller varianter. Detta är den ursprungliga skölden för GIIA runda ettöringar i koppar. Den ”arkaiska” nyköpingskronan (se kapitlet om kungakronor) förekommer tillsammans med denna sköld.

Variant 27


Förekommer i Säter och Nyköping 1627 – 28.
Av de mynt från Säter och Nyköping 1627 som jag studerat har samtliga haft denna sköld.Klass 28-1

Gemensamt för varianterna i denna klass är:
A. En tofs vid midjans överkant (ungefär så som klass 27 har).
B. Ett skarpt knä på skölden kl 10.

Variant 28-1a

     

Variant 28-1b

     

Variant 28-1c


 
 
1. Outvecklad volut vid
    midjans nederkant.
  1. Ej fullt utvecklad volut vid
    midjans nederkant.
  1. Välutvecklad volut vid
    midjans nederkant.
2. Volut på insidan av skölden
    mitt emot tofsen.
  2. Ingen volut på insidan av
    skölden mitt emot tofsen.
  2. Volut på insidan av
    skölden mitt emot tofsen.
Förekommer:   Förekommer:   Förekommer:
Säter 1628   Säter 1628
Nyköping 1628
  Säter 1628-29
Nyköping 1628-29
Arboga 1628
Klass 28-2

Gemensamt för varianterna i denna klass är:
A. En tofs vid midjans överkant (ungefär så som klass 27 har).
B. En outvecklad volut vid midjans nederkant.
C. En volut kl 10 utanpå det knä som infördes i tidigare klass.
D. Välutvecklad volut på insidan av skölden mitt emot tofsen.

Variant 28-2a

     

Variant 28-2b


 
Outvecklat knä vid voluten kl 10.       Välutvecklat knä vid voluten kl 10.
Förekommer: Säter 1628.       Förekommer: Säter 1628-29.
Klass 29-1

För denna klass har jag bara hittat en variant, och för den gäller:
A. Ingen tofs vid midjans överkant.
B. Ett skarpt knä utan volut kl 10.
C. En välutvecklad volut på insidan vid midjans överkant.
D. En välutvecklad volut vid midjans nederkant.
E. En bladdekoration inom sköldens överkant.

Variant 29-1a

Förekommer i Säter och Nyköping 1628.Klass 29-2

Gemensamt för varianterna i denna klass är:
A. Ingen tofs vid midjans överkant.
B. Ett mer eller mindre skarpt knä med volut kl 10.
C. En välutvecklad volut på insidan vid midjans överkant.

Variant 29-2a

     

Variant 29-2b

     

Variant 29-2c

     

Variant 29-2d


 
 
 
Outvecklad volut
vid midjans
nederkant.
      Utvecklad volut
vid midjans
nederkant.
      1. Omfattande volut
    vid midjans
    nederkant.
      1. Omfattande volut
    vid midjans nederkant.
                        2. Bladdekoration inom
    sköldens överkant.
      2. Extra utvecklad volut
    vid midjans överkant
    på insidan av skölden.
                                    3. Bladdekoration inom
    sköldens överkant.
Förekommer:
Säter 1629
      Förekommer:
Säter 1629
      Förekommer:
Säter 1629
      Förekommer:
Nyköping 1628
Säter 1628-1629Klass 30

I denna klass finns bara en variant, och för den gäller:
A. Ett skarpt knä kl 10.
B. Över huvud taget inga tofsar och voluter.
C. En välutvecklad midja.

Variant 30

Förekommer i Säter 1629.Klass 31, den raka skölden

I denna klass finns bara en variant, och för den gäller:
En rak sköld som saknar midja, voluter och tofsar.

Variant 31

Förekommer i Säter 1629-31.Klass 32, Arbogaskölden

I denna klass finns bara en variant, och för den gäller:
En påkostad sköld som till utseendet starkt avviker från de övriga sköldarna.

Variant 32

Förekommer i Arboga 1627-28.Sammanställning av varianter per myntort och år

Jämförelse med Ottossons studie från år 1996.

I Mynttidningen nr1, 1996 visade Ulf Ottosson att det finns 8 varianter av sköldar (utöver Arbogaskölden). Här följer en jämförelse mellan Ottosons studie och vad som presenterats ovan. Som referens visas också Hallborgs och Hartmanns studie från 1883.


<< åter till GIIA-sidan >>


Dokumenthistorik

2010-10-11       Sköld 29-2d visar sig förekomma i Säter 1628-1629.
2010-05-03       Sköld 29-1a har kompletterats med en bladdekoration
inom sköldens överkant.
2010-05-01       En första utgåva