.

GIVA-sidan

Uppdaterad 2010-06-04
Se dokumenthistoriken längst ned på sidan

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

<< åter till GIVA-sidan >>

.

2 Skilling 1802

Myntverkstadens misstag eller en bedragares illdåd?


Så låg den då där på mitt arbetsbord – 2 Skilling 1802 – det enda kända exemplaret i världen!

På myntkuvertet hade någon präntat med sirlig handstil: 2 Skilling 1802, Gustav IV Adolf.Ett välpräglat och välbevarat exemplar. På frånsidan syns bråkstrecket ovanför 2:an, men av ettan finns inte ett spår.

Naturligtvis var det ingen 2-skilling. Det visste jag redan från början. Det var en halvskilling där ettan ovanför bråkstrecket fattas. Frågan var bara om det var myntverkstaden som gjort ett misstag eller om det var en bedragare som varit i farten. Om det var ett misstag av myntverkstaden skulle mitt mynt bli ett värdefullt tillskott till mina varianter av Gustav IV Adolfs halvskillingar. Det skulle dessutom vara en raritet eftersom en halvskilling med borttappad etta i valören ännu inte finns beskriven i litteraturen.

Jag tog ut myntet ur myntkuvertet och satte det under luppen. Jag vred och vände på det för att få ljuset att infalla från olika vinklar, men inte ett spår av ettan ovanför bråkstrecket stod att finna. En vacker patina täckte myntet – även den del där ettan borde finnas. Myntet tycktes vara äkta.

I glädjen över mitt nyförvärv kontaktade en av mina vänner som kan det mesta om sådana här gamla kopparmynt. Några bilder mejlades över och efter en stund kom svaret.

- Någon har filat bort ettan!Inte ett spår av att någon har filat på myntet, men ändå är det möjligt att så har skett.

Jag kände mig lite snopen. Mitt världsunika exemplar av 1/2-skilling var egentligen värdelöst. Hur kunde någon skapa ett resultat med sådan precision ?

Minnen från de otaliga gånger då jag slipat och putsat på trä för att få en slät yta rinner fram i mitt sinne. Mer än en gång har det blivit en grop där jag slipat trots alla försiktighetsåtgärder. På min ”2-skilling” finns absolut ingen grop eller spår av slipning eller filning.Bråkstrecket – ett steg mot gåtans lösning?

Bråkstrecket ovanför tvåan ser misstänkt ut. Tvåan är så välpräglad men bråkstrecket är dåligt präglat. Kan det vara så att bråkstrecket fått sig en törn när ettan filades bort?Ett dåligt präglat bråkstreck ovanför tvåan. Kan det vara en ledtråd?

Teorin om att ett misstag begicks i myntverkstaden för tvåhundra år sedan kunde jag ändå inte släppa därför att det är en så tilltalande tanke. Det kanske inträffade något just som ettan skulle punsas in – kanske en galen hund kom inrusande i myntverkstaden just i det ögonblicket så att allmän förvirring uppstod?


Beviset

Jag beslöt mig för en sista test. Myntet lades under kameran och ljuset riktades för att uppnå maximal reflektion mot myntytan. Och se, svagt framträdde de ytterst små resterna av ettan.


En ytterst liten rest av ettan kan skönjas med de rätta kameraförhållandena.

Jämför med nedanstående bild som visar var ettan borde vara placerad.


En halvskilling som inte har utsatts för en bedragares åverkan.Epilog

Så var det alltså bevisat. Någon hade gjort åverkan på halvskillingen för att förvandla den till en tvåskilling. Varför detta skedde kan vi inte veta, men det måste ha skett för länge sedan och myntet torde även ha varit i viss cirkulation efter åverkan eftersom en vacker patina döljer spåren.

Det var på Karl XIV Johans tid, år 1835, som 2-skillingmynt började präglas – men det var 2 Skilling Banco.                                  Diameter 33,5 mm.   Vikt 18,9 gram.

Likheterna mellan 2 Skilling Banco, 1835 och mitt ”2-skilling-mynt” från 1802 är inte särskilt slående.


                                  Diameter 30,5 mm.   Vikt 14,2 gram.

Man kan undra varför någon lagt ner så mycket arbete på att förändra valören på ett så ”billigt” mynt. Omräknat till dagens penningvärde (2010) hade en tvåskilling på 1830-talet en köpkraft av endast ca 4 kronor.<< åter till GIVA-sidan >>


Dokumenthistorik

2010-06-04       En första utgåva