.

GIVA-sidan

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2017-05-01
Se dokumenthistoriken längst ned på sidan

<< åter till GIVA-sidan >>

.

1/2 Skilling,  Avesta
        Gustav IV AdolfVikt 14,2 gram   diameter 30,5 mm   Rutad rand

År 1799 började Riksgäldskontoret get ur riksgäldspolletter i valörerna halv och kvarts skilling, med en kurs som följde riksgäldsräkningen. År 1802 kom de första riktiga halvskillingmynten och två sådana motsvarade 3 riksgäldspolletter.

Sveriges absolut första halvskilling var egentligen minnesmyntet D:9. IULI som gavs ut 1794. Den hade både rätt storlek och rätt vikt för ändamålet (åtminstone flertalet varianter av den hade det), men upplagan var begränsad och av myntet kunde man inte utläsa att det var ett skillingmynt.

Kungakronor

Halvskillingmynten från Avesta har två olika kungakronor. Det är 1794 års krona (som kom första gången på minnesmyntet D:9.IULI) och 1809 års krona. Bägge kronorna har diamanter i kronringen, men i sällsynta fall kan 1809 års krona ha runda stenar i kronringen.


1794 års Avestakrona.

                


1809 års Avestakrona


1809 års Avestakrona med runda stenar i kronringen.
Foto Pierre Petersson.

För att läsa mer om skillnaderna på dessa kronor, klicka   << här >>


Hake på G i kungens monogram

På halvskillingar från Avesta finns ibland en hake på G i kungens monogram, men inte alltid.

         
            Halvskilling Avesta 1803 utan hake på G                 Halvskilling Avesta 1803 med hake på GStort eller litet IV

År 1802 förekommer endast litet IV på åtsidan på halvskillingar från Avesta. År 1803 förekommer både litet och stort IV, och sedan gäller stort IV till och med 1809.


      Halvskilling Avesta 1802 med litet IV (1,7 - 1,9 mm högt)               Halvskilling Avesta 1803 med stort IV (2,3 - 2,5 mm högt)Rak eller lutande 9:a i årtalet

På halvskillingarna från Avesta 1809 är årtalet präglat på lite olika vis. 9:an är ibland rak, ibland något lutande och ibland väldigt lutande. En 9:a med lutningen 0-15 grader anses vara en rak 9:a.

                     Glesa pilfjädrar

Några av de halvskillingar som präglades 1809 fick pilfjädrar av speciell karaktär. De var glesare, ungefär som pilfjädrarna på runstyckena (runstycke = 1/12 skilling).


Halvskilling 1809 med glesa pilfjädrar. Id 2193.

Om du vill läsa mer om detta, klicka   << här >>Kort och lång pilfjäder

En märklig variant av halvskilling 1809 är den som samtidigt har både kort och lång pilfjäder. Varianten är sällsynt. Tittar man närmar på pilfjädrarna ser man att den vänstra pilen har fyra par fjädrar medan den högra pilen har fem par fjädrar. Det är av den anledningen som den högra pilen ser ur att ha längre pilfjädrar.


Till vänster ett ordinärt mynt med fyra par pilfjädrar på vardera pilen. Myntet till höger har fyra par pilfjädrar på den vänstra pilen och fem par pilfjädrar på den högra pilen. Bilden längst till höger visar den ovanliga uppsättningen pilfjädrar i närbild.

Stor eller liten 3:a i årtalet

Trean i årtalet finns i två utföranden. Se nedanstående bilder.


                                  Liten trea

             


                                  Stor trea

         


                  Jämförelse

Halvskillingar med slät rand

Följande kan man läsa på https://ingemars.se/skilling_1803.htm:
      Normalt är randen på 1/2 skillingen rutad. Detta gäller såväl de som är präglade i
      Stockholm som de från Avesta. Några enstaka exemplar med slät rand är kända.

Håkan Widjestrand berör detta faktum i Mynttidningen nr 5-6 från år 1994 och han förklarar det med att besökare vid myntverkstaden fick ”halvfabrikat” med sig som souvenirer, men han utesluter inte att anställda vid myntverkstaden ”plockat åt sig” mynt som ännu inte lettrats.
Varianten 3 på 2

Jag köpte en halvskilling Avesta där årtalet 1803 överpunsats på 1802. Trots ingående studier av myntet kan jag inte verifiera att en 3:a överpunsats på en 2:a. Jag tycker det saknas för mycket av 2:an. Den borde ha lämnat mer spår efter sig. Tre klumpar finns under trean och frågan är om de är rester av tvåan eller om det är skador som uppstått i stampen så att klumpar uppstått. Jag lutar åt det senare alternativet. Se följande bild.

Christian Hamrin hävdar att klumparna är rester av tvåan, men jag känner mig inte övertygad. Det borde synas något mer av tvåan om det är en överpunsning.

Eftersom jag inte gärna vill lägga ut en variant som jag känner tveksamhet inför, finns den inte med i tabellen nedan. I händelse av att nya fakta kan presenteras om varianten är jag beredd att ompröva min ståndpunkt.

Fler förvillande konstigheter kan dyka upp. På vidstående bild har punsen för den lilla 3:an gått sönder så att det ser ut som om det skett en dubbelpunsning eller över-punsning.

Foto Niklas Gussing.

         
Varianter av halvskillingar från Avesta

                                          Klicka med höger musknapp på bildlänkarna om du vill öppna i nytt fönster

Årtal   Kungakrona     Storlek IV     Hake på G     Övrigt     Raritet     Bildlänk  
 1802  1794 års litet   med hake      
utan hake    
 1803  1794 års litet   med hake      
stort med hake   liten 3:a i årtalet    
  stor 3:a i årtalet    
utan hake   liten 3:a i årtalet    
  stor 3:a i årtalet    
    Uppbyggn.     e. branden     fr. höst 1803     t. hösten 1804      
 1804  1794 års stort   med hake       sällsynt  
 1807  1794 års stort   med hake      
utan hake    
 1809  1794 års stort   utan hake     finns med både rak
och lutande 9:a
  sällsynt  
1809 års stort   med hake     Rak 9:a    
  Lutande 9:a    
  gles pilfjäder     mindre  
  vanlig  
  samtidigt både  
  kort & lång  
pilfjäder
  sällsynt  


Mängden halvskillingar som totalt präglades under åren 1802 - 09

I K-A Wallroths arbete från 1918 som publicerades i Numismatiska Meddelande nr XXII framgår följande:

År     Antal mynt     Wallroths kommentar
1802   2.340.000   Summa Avesta och Stockholm. Fördelningen mellan orterna okänd.
1803   4.453.440   Summa Avesta och Stockholm. Fördelningen mellan orterna okänd.
1804   595.200   Med årtalet 1803 och 1805. Några med årtalet 1804.
1805   172.800   Endast Stockholm
1806   0    
1807   1.949.760   Endast Avesta
1808   0    
1809   4.844.640   Endast AvestaKällor till ovanstående

1.     Gustav III:s myntrealisation som trädde i kraft den 1 jan 1777.
Kongl Maj:ts Nådiga Kunggörelse och Förordning, Gifven Stockholms Slott then 27 november 1776.

2.     Datum för branden i Avesta är hämtad från följande länk:
https://www.brandhistoriska.org/olyckor_se.html

På länken kan man läsa följande:

      1803-09-15. Branden i Avesta började hos en garmakare och de flesta av
      125 gårdar brann ner. Där bodde Kopparbrukets flesta arbetare och av själva
      bruket blev bara kolhus och ett rosthus kvar efter branden.

3.     Problemet med slät rand:   Håkan Widjestrand, Fyndchans för samlare ! Mynttidningen nr 5-6, 1994.
4.     1/2 Skilling 1803 med slät rand:     https://ingemars.se/skilling_1803.htm
5.     Mängden mynt som präglades. Numismatiska Meddelanden nr XXII, sid 153.
6.     Lagge Ekström har varit mig behjälplig med att ta fram underlaget till varianttabellen.
7.     Uppgiften om att två stampar använts för att producera halvskillingen 1804 är hämtad ur en artikel av P-G Carlsson i Myntgalleriets lagerkatalog nr 10 från 1994.


<< åter till GIVA-sidan >>


Dokumenthistorik

2017-05-01       Kompletterat med kungakrona 1809 med runda stenar i kronringen.
2014-02-12       Kompletterat med exempelmynt 1803, stort IV, liten 3:a, ingen hake.
2013-06-11       Eget exempelmynt "glesa pilfjädrar".
2012-12-27       Under rubriken "Varianten 3 på 2" har jag kompletterat med bild på
liten trea där punsen gått sönder.
2012-12-23       Lagt in exempelbild på myntet 1809 med 1794 års kungakrona
2012-12-21       Tagit bort varianten 3 på 2.
2012-12-18       Helt omarbetad utgåva med avseende på layout. Varianten 3 på 2 tillkommit.
2012-05-28       Lagt in bättre bild halvskilling 1809 med kort o lång pilfjäder.
2011-08-01       Ett bättre exemplar av halvskilling Avesta 1804.
Varianttabellen någon justerad (myntverkstaden åter i drift i slutet av 1804).
2010-09-19       Lagt in lite bättre bilder på kungakronor och kungakronornas detaljer.
2010-05-29       Kompletterat med förklaring av varianterna "gles pilfjäder" och
"kort och lång pilfjäder". Lagt in bättre närbild på kungakronan 1804.
2010-05-19       En första utgåva