.

GIVA-sidan

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2013-09-28
Se dokumenthistoriken längst ned på sidan

<< åter till GIVA-sidan >>

.

1 Skilling,  Stockholm
        Gustav IV Adolf

Under åren 1802, 1803 och 1805 överpräglade man i Stockholm 1 Skilling på 1700-talets dubbla slantar (2 öre SM 1743 – 1777).  I vilket utsträckning detta skedde vet vi inte ty upplagorna är inte kända.


1 Skilling 1802 överpräglad på 2 öre SM 1748.
Kungakrona typ 1802-B2.   Myntet har en
diameter av 35,1 mm och en vikt av 28,05 gram.
Mynt id 1923.

Ofta syns spår av de mynt som överpräglats och detta värdesätts av samlare, särskilt om årtalet för det överpräglade myntet går att läsa. Några exempel   << här >>

På 1 Skilling 1802-1805 finns det sex olika kronor över monogrammet på åtsidan. Krona 1802-B finns i ett flertal undervarianter. År 1803 dyker det inte upp några nya varianter av kronor. Det är kronan 1802-B som används 1803.

De kronor som här skissats är tämligen lätta att särskilja, utom kronorna 1805-B och 1805-C som är ganska svåra att skilja åt.


Se på bilden. Krona B är högre än C. Krona B har ett mer utpräglat underifrånperspektiv än krona C.

Krona A är den vanliga kronan och den finns med små variationer. Krona B är mindre vanlig och krona C är sällsynt.

I det följande kommer varje krona att presenteras utförligt.Kungakrona 1802-A

Kungakrona 1802-A känner man lätt igen på de karaktäristiskt utsvängda kronbågarna och vågmönstret på kronringens överkant. Av 1802 års kungakronor är typ A mest sällsynt. Den motsvaras av Tonkin typ A.


Kungakrona 1802-B

Kungakrona 1802-B finns i några undervarianter B1, B2, B3, B4.

Kungakrona 1802-B1 har en oval sten i centrum i kronringen. Den omges av diamanter. Ytterst i kronringen är det runda stenar. Observera utformningen av de tre blomprydnaderna strax ovanför kronringen. Blommans centrum är litet i förhållande till kronbladen. Av 1802 års kungakronor är typ B1 vanligast och den motsvaras av Tonkin typ B.

Kungakrona 1802-B2 har ovala stenar (istället för runda stenar) ytterst i kronringen. För att läsa mer om B2-kronan klicka   << här >>

Kungakrona 1802-B3 är lik B1 men de bakre kronbågarna saknas. Ska skymta fram under båge 2 och 4.

Kungakrona 1802-B4 är lik B1 men det är en diamant i kronringens centrum istället för en oval sten.


Kungakrona 1802-C

Krona 1803-C har ett vågmönster på kronringens överkant. Denna krona är mycket sällsynt och finns inte med i Tonkin.Kungakronor 1 Skilling 1803

År 1803 återkommer 1802 års kungakronor typ 1802-B1 och 1802-B2 som enda kungakronor det året.Kungakrona 1805-A

Typisk för 1805 års kronor är att de har fem diamanter i kronringen.

Kungakrona 1805-A motsvarar Tonkin typ C. Den finns i minst 3 olika variationer med olika höjd och perspektiv enligt   << följande >>

Kungakrona 1805-B

Krona 1805-B har något högre kronbågar och mindre diameter på kronringen än krona 1805-A. Denna typ av kungakrona motsvaras av Tonkin typ D.

Kungakrona 1805-C

Krona 1805-C är mycket sällsynt (ej med i Tonkin). Den påminner om krona 1805-B, men har inte det något överdrivna underifrånperspektivet.

Pilfjädrarna på 1 Skilling, Stockholm

För att se de olika typerna av pilfjädrar, klicka   << här >><< åter till GIVA-sidan >>


Dokumenthistorik

2013-09-28 Förbättrad bild som visar skillnaderna mellan kronorna A, B, C 1805.
2013-05-28 Ny exempelbild krona 1805-C. Mynt id 2187.
2013-02-14 Tydligare struktur på sidan. Flyttat vissa partier till underliggande sidor.
2012-10-09 Lagt in bättre bild på krona 1805-C.
Gjord nya bilder för att belysa skillnader mellan
1805 års varianter av kronor.
2012-08-07 Förtydligat skillnaden mellan 1805 års kronor B och C.
2012-04-26 Utförligare skisser för att visa skillnaden på 1805 år kronor.
Beskrivit blommorna på 1805:orna.
2012-04-25 Kompletterat med bilder för att visa skillnaden på 1805 år kronor.
2012-03-25 Snyggat till sidan. Bättre foton. Krona B2 kan ha lika uppsättning stenar på kronbågarna som B1.
2011-09-06 Lagt in 1 Sk 1802 på 2 ösm 1748 som första bild istället för 1 Sk 1805.
Lagt in bättre bild på krona 1802-B2.
2011-09-04 Det visar att krona 1802-B2 även förekommer 1803 (Ref F368).
2011-08-06 Kompletterat med en jämförelse av varianterna 1802-B1 och 1802-B2
Kompletterat med jämförelse pilfjädrar olika årtal.
2011-07-20 I beskrivningen av kungakronor 1805 rättat ett fel.
Det är fem diamanter i kronringen (ej fyra).
2010-10-18 Infört egna typbeteckningar på kungakronorna för att kunna särskilja dem.
2010-10-16 Kompletterat med krona B4 år 1802.
2010-09-20 Lagt in bättre bild på krona A år 1802.
Kompletterat med krona B3 år 1802.
Gjort små justeringarna i texterna.
2010-09-17 Kompletterat med den ovanliga "femte kronan" 1802 samt den "tredje kronan" 1805.
2010-09-15 Ersatt skiss av krona D 1805 med foto.
2010-07-22 Döpt om kungakrona B till B1. Kompletterat med kungakrona B2.
2010-06-08 Förtydligat texten kring kungakronorna. Ny bild kungakrona B.
Kompletterat med skiss kungakrona D.
2010-05-19 År 1802 finns det tre olika kungakronor. Detsamma gäller för år 1805
2010-05-16   En första utgåva