.

GIVA-sidan

Uppdaterad 2010-09-23
Se dokumenthistoriken längst ned på sidan

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

<< åter till GIVA-sidan >>

.

Monogram
på ½ Skilling Stockholm

Halvskillingarna som i Stockholm överpräglades på 1700-talets 1 öre SM har vid första anblicken tämligen lika åtsidor. Det är Gustav IV Adolfs monogram med en kungakrona ovanför och tre stycken sveakronor - en på vardera sidan och en under.

I det följande ska vi se att det finns skillnader på monogrammen. I de bilder på varianter av monogram som visas nedan har IV ej tagits med. Monogrammens typnumrering följer den konvention som utarbetats av Lagge Ekström 2010.
1802

Under år 1802 förekommer ett halvdussing varianter av monogram. I slutet av året kommer typ f1 och den typen finns sedan hela 1803.
                                      

  


1803

Under år 1803 återkommer typ F1 från 1802. Det dyker även upp ett nytt monogram detta år.
           


1805

Under år 1805 hänger typ F1 med, men på bara några få exemplar. Halvskillingar med detta monogram är därför sällsynta. En ny variant av monogram dyker upp och blir den vanliga för detta årtal.
           

Beskrivning av de olika varianterna

Typ a

       

Egenskaper för övre avslutning på G:
- lutar nedåt
- klackens lutning mot lodlinjen är 0 grader
- klackens höjd är extra stor
- markant ”uppnäsa”

G är väl anpassat till omslutande cirkel
45 graders vinkel mellan skänklarna i A
Tvärbalken i A är horisontell
Typ a är ett medelhögt monogram

Typ a förekommer tillsammans med den mycket speciella kungakronan, dvs Tonkin E.

Typ b

Egenskaper för övre avslutning på G:
- horisontell
- klackens lutning mot lodlinjen är 0 grader
- markant ”uppnäsa”

G anpassat väl till omslutande cirkel
42 graders vinkel mellan skänklarna i A
Tvärbalken i A är horisontell
Typ b är ett högt monogram

Typ c

Egenskaper för övre avslutning på G:
- lutar nedåt
- klackens lutning mot lodlinjen är 12 grader
- svag ”uppnäsa”

G anpassat väl till omslutande cirkel
43 graders vinkel mellan skänklarna i A
Tvärbalken i A är horisontell
Typ c är ett lågt monogram

Typ d

Egenskaper för övre avslutning på G:
- lutar nedåt
- klackens lutning mot lodlinjen är 15 grader
- svag ”uppnäsa”

G är väl anpassat till omslutande cirkel
44 graders vinkel mellan skänklarna i A
Tvärbalken i A lutar framåt
Typ d är ett högt monogram

Typ e

Egenskaper för övre avslutning på G:
- horisontell
- klackens lutning mot lodlinjen är 5 grader
- svag ”uppnäsa”

G är väl anpassat till omslutande cirkel
45 graders vinkel mellan skänklarna i A
Tvärbalken i A är horisontell
Typ e är ett lågt monogram

Typ f1

Egenskaper för övre avslutning på G:
- horisontell
- klackens lutning mot lodlinjen är -4 grader
- saknar ”uppnäsa”

G är väl anpassat till omslutande cirkel
37 graders vinkel mellan skänklarna i A - ett spetsigt A
Tvärbalken i A lutar framåt
Typ f1 är ett medelhögt monogram

Typ f2

Lika f1, men den övre klacken på G har lodrät avslutning.

Typ g

Lika f1, men den övre klacken på G har lodrät avslutning.
Dessutom når ej den nedre avslutande klacken på G fram
till den omslutande cirkeln.

<< åter till GIVA-sidan >>


Dokumenthistorik

2010-09-23       Ersatt monogrammen 1802 med 6 st nya.
2010-09-17       Kompletterat med ett tredje monogram för 1802.
2010-07-04       Varianttabellen borttagen pga att den inte är fullständig.
2010-06-12       En första utgåva